Какво търсите?

Козметика, продукти за лична хигиена и домакинството

Услуги от SGS за козметика, продукти за лична хигиена и домакинството - бъдете в час с изискванията на пазара и получете цялостна пазарна оценка.

Безопасността и качеството са изключително важни за производството на продукти за лична хигиена, например козметика, продукти за грижа за косата и кожата и тоалетни принадлежности. Крайните потребители все повече изискват доказателство за качество, спазване на изисквания и ефективност - от суровините до крайните продукти.

Разпоредбите на някои големи пазари са станали по-строги, тъй като някои козметични продукти са сложни по състав или представляват по-висок потенциален риск за здравето на потребителите. Производителите и търговците на продукти за лична хигиена, които са се ангажирали да доказват безопасността на продуктите преди тяхната поява на пазара, трябва да познават действащото и бъдещето законодателство, приложимо към техните продукти.

Продуктите за домакинството, като например почистващи продукти и перилни препарати, се подлагат на същия строг надзор. Нашите експерти ще ви помогнат да покажете, че вашите материали и продукти отговарят на изискванията на пазара, което ще ви позволи да търгувате уверено навсякъде по света.

Благодарение на нашите задълбочени експертни познания в сферата на продуктите на битовата химия и продуктите за лична хигиена в цял свят, ние предлагаме широка гама от услуги по тестване, в това число:

 • Определяне на съставките
 • Химическо тестване и анализ
 • Физически характеристики
 • Микробиологично тестване
 • Стабилност
 • Миграция
 • Тестване на характеристиките (лабораторни тестове, потребителски групи)
 • Токсикологично тестване/Оценка на токсичния риск (TRA)
 • Тестване на екотоксикология и биоразградимост
 • Тестване на опаковката

Освен тестване, ние предлагаме допълнителни решения с добавена стойност, които помагат на производителите, вносителите и търговците на дребно да се запознаят с действащите изисквания, да проверят безопасността, качеството, работните характеристики на тяхните продукти по веригата на доставка и да защитят тяхната марка:

 • Техническа помощ (например преглед на етикетирането)
 • Одити (например одити на ДПП, одити по HACCP, социални/фабрични/екологични одити)
 • Инспекции
 • Програми за сертифициране
 • Услуги за екологична устойчивост (например екологичен дизайн, въглероден отпечатък)

Нашите експерти са разположени в цял свят, а нашите съвременни лаборатории са на ваше разположение денонощно

Търсите нещо конкретно?

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България