Какво търсите?

Услуги за проектиране, пускане в експлоатация и работа на лаборатории

Услуги "до ключ" за извършване на лабораторни изследвания.

SGS предоставя широка гама от лабораторни услуги за нефтени находища за удовлетворяване на вашите изисквания за лабораторни изследвания. Ние ви предлагаме пълна гама от технически консултации за гарантиране на оперативните изисквания към лабораторните изследвания. Нашият опит включва лабораторни проекти за произвеждащи нефт или газ FPSO, фиксирани платформи, брегови съоръжения за преработка на газ, производство на ВПГ, преработка и рафиниране на нефт.

Нашият практически опит ни позволява да приложим научените уроци към всички аспекти на:

 • Проектиране
 • Специфициране на оборудване
 • Разработване и валидиране на методи
 • Документиране
 • Експлоатация и поддръжка на лаборатории
 • Изготвяне на доклади
 • Гарантиране на качеството

Услуги за лабораторен аутсорсинг на SGS

Изисквания за анализи и проектиране на лаборатории

Ние работим заедно с вашия проектен екип за намиране на най-добрите решения за вашите нужди, включително вземане на проби и определяне на аналитични изисквания, проектиране на лаборатории, технологична схема, специфициране на изискванията към оборудване и лаборатории. Ние работим също така и с подизпълнители за гарантиране на подходящи за целта услуги за проектиране и изграждане (в това число, ВиК, електрически инсталации и вентилация).

Това включва:

 • Изисквания към анализа и вземането на проби
 • Отчитане на съображения за проект и работен процес на лаборатория
 • Чертежи на лаборатория, показващи разполагането на инструменти и обзавеждане
 • Необходими софтуер, хардуер и складови съоръжения
 • Специфициране на оборудване, реагенти, резервни части и консумативи
 • Сервизни изисквания (газови линии, ВиК, вентилация, изхвърляне на проби)

Независими управление и експлоатация на лаборатории

Ние разбираме, че когато става дума за управление и експлоатация на лаборатории качеството на данните, ефикасността и икономиите са въпроси от първостепенна важност. SGS е световният лидер в независимото управление и експлоатация на лаборатории и вие можете да се доверите на нашите доказали се услуги за управление.

Те включват:

 • Оперативен, регулаторен и специализиран анализ
 • Лабораторен анализ/сертифициране: производствени флуиди, рафинирани продукти и запаси, газ и течности под налягане, въглеводородни продукти, производствени води, въздух и др.
 • Обучение на аналитици и тестване на умения
 • Контрол на състоянието на околната среда
 • Специализирано полево обучение, вземане на проби и изпитвания
 • Програми за вътрешнолабораторен обмен
 • Наемане на договорен персонал за временни или постоянни операции
 • Полеви химици за редуващи се договори на място

Оборудване


Разумен избор на аналитично оборудване, необходимо за осигуряване на пълна гама от изпитвания за производството, прехвърлянето и анализ на състоянието на околната среда. Ние работим заедно с вас за определяне на подходящи за вашите дейности оборудване и методи. Нашата богата гама от апаратура ви осигурява анализ с голяма степен на прецизност, като ви предоставя оборудване и реагенти на изключително конкурентни цени.

Услуги по доставка и пускане в експлоатация

SGS има опит за доставка и пускане в експлоатация на цялостни лаборатории за различни проекти, свързани с производството и преработката на нефт и газ. Чрез своята глобална мрежа SGS идентифицира най-ефикасния начин за своевременна доставка на оборудване, консумативи и реагенти на обекта. SGS може, освен това, да ръководи проектирането и изграждането на лабораторни съоръжения, включително монтаж на лабораторно обзавеждане за сертифицирани за работа в опасни места лабораторни модули за приложения в открито море, модулни брегови несертифицирани модули и традиционни стационарни лаборатории.

Операции

SGS може да осигури цялостно управление на лабораторни операции, включително осигуряване на лабораторен персонал, надзор и ръководство. SGS разчита на своя глобален опит за лабораторна дейност за гарантиране на избора и обучението на персонала в съответствие изискванията за вземане на проби и анализ на проекта. SGS може да осигури персонал за отдалечени обекти на ротационен принцип и да предложи програми за обучение на местен персонал за лабораторни операции.

През цялото време на действие на проекта SGS може да поеме отговорността за управлението и поддръжката на всички аспекти от лабораторната дейност. SGS управлява качеството на лабораторните данни, въвежда LIMS (Лабораторни системи за управление на информация), както и процедури за поддръжка и калибриране на лабораторно оборудване, доставка на консумативи, подмяна на дефектно оборудване и гарантира идентифициране и осигуряване на всякакви аналитични нужди.

Качество


SGS разполага с богат опит за въвеждане в експлоатация и операции на акредитирани по ISO лабораторни съоръжения. Нашите програми обхващат свързани с гарантирането на качество аспекти като отговорности, обучение, доставки, поддръжка и качествен контрол на данни, критерии за отчет, методи и процедури.

Здраве и безопасност

Ние знаем, че системите за осигуряване на здраве и безопасност са важни за вашата дейност. SGS осигурява детайлно планиране по ЗБУТ за лабораторни операции и всички наши обекти функционират в съответствие с редица протоколи и практики за ЗБУТ - програми за мониторинг на здравето на персонала, специални програми за следене на вещества, MSDS база данни за работници, HazOp срещи и инспекции по ЗБУТ.

Свържете се с нас сега, за да научите как нашите услуги за проектиране, въвеждане в експлоатация и управление на лаборатории могат ви да помогнат.

Нашите услуги

Търсите нещо конкретно?

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България