Какво търсите?

Етичен кодекс

Етичният кодекс на SGS е одобрен от Управителния съвет и Оперативния съвет. Той се отнася до всички наши служители, директори, мениджъри и дъщерни компании.

Всички аспекти на Кодекса, които не са конкретно свързани с нашите служители, трябва да се спазват и от изпълнители, консултанти, специалисти на свободна практика, партньори от смесени предприятия, представители, подизпълнители и всеки, който действа от името на или представлява SGS.

Етичният кодекс определя основните принципи на професионална етика и е израз на ценностите, споделяни в SGS, в нашите различни компании и филиали. Кодексът трябва да помага на всички, работещи за SGS, да вземат правилните решения, докато извършват дейността си.

Businesswoman Wearing Protective Mask in the Office

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България