Какво търсите?

Фалшиви обяви за работа: внимание

SGS получи информация за фалшиви обяви за работа, публикувани от името на SGS в уебсайтове, които не са на SGS, имейли от имейл адреси, имитиращи имейл адресите на SGS, и други комуникационни платформи като Google Hangout.

Много от тези схеми включват обява за работа или договор с SGS и използване на фалшиви чекове. Тези схеми често изискват авансово заплащане за обучение, инструменти или пътуване, както и банкова информация. Използването на името и логото на SGS в тези схеми не e разрешено и e незаконно.

SGS не начислява такси на нито един етап от процеса по набиране на персонал. Всяко искане за плащане или банкова информация трябва да се разглежда като тревожен сигнал и да се докладва на властите за съответните действия. Моля, информирайте и нашия вътрешен отдел „Корпоративна сигурност“.

Измамническите схеми могат да използват следните подходи, за да изглеждат легитимни:

  • Кореспонденция, измамно подписана от името на реални служители на SGS или хора, претендиращи, че са служители на SGS
  • Документите и уебсайтовете могат да съдържат официално изглеждащи бланки на SGS, включително логото или името на компанията
  • Кореспонденция, включваща имейл или уеб адрес, в това число думите „SGS“ или подобно име, или URL на реален или фиктивен уебсайт на SGS

Ако имате притеснения относно автентичността на обява за работа, за която се твърди, че е публикувана от SGS, изпратете копие от обявата на отдел „Корпоративна сигурност“ на SGS. Ние ще ви съобщим дали обявата е легитимна, а в случаите, когато тя не е такава, ще проучим и ще предприемем необходимите действия.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България