Какво търсите?

ЛАБОРАТОРИЯТА НА SGS ВЪВ ВАРНА ВЕЧЕ Е СЕРТИФИЦИРАНА В РАМКИТЕ НА СХЕМАТА GMP+

January 07, 2019

С изискването за лабораторна регистрация, SGS има удоволствието да добави GMP + сертификацията към портфолиото си от услуги за сертификация на фуражи. 

SGS има значителен глобален опит в предоставянето на услуги по сертифициране на фуражите, което го прави идеален избор за лабораториите, които се стремят да постигнат сертифициране по новия стандарт преди крайния срок за следващата година.

GMP + FSA е пълен модул със стандарти за осигуряване на безопасността на фуражите във всички връзки на хранителната верига.

С над 18 000 сертифицирани компании по GMP + FSA, това е най-големият модул в схемата за сертифициране на GMP +. GMP + FSA съдържа стандарти за всички връзки във веригата. Сертифицираните компании се одитират от независими органи, приети от GMP + International, така наречените сертифициращи органи.

Компаниите, които са сертифицирани по GMP + FSA, демонстрират, че отговарят на всички изисквания и условия за осигуряване на безопасността на фуражите.

През годините модулът FSA (схема за сертифициране на фуражите за GMP +) се специализира все повече и повече. Въз основа на нуждите на практика, множество компоненти са интегрирани в стандартите GMP + FSA, като например изисквания за система за управление на безопасността на фуражите, за прилагане на принципите на НАССР, за проследимост, мониторинг, програми за предпоставки, верижен подход и системата за ранно предупреждение. Възможността за гарантиране на безопасността на фуражите чрез сертификатът за GMP + FSA, служи на практика като лиценз за продажба във все  повече страни.

Въпреки, че за GMP + International, FSA касае управлението на риска, сертификатът помага на компаниите да генерират повече бизнес и да встъпят и на нови пазари. Подходът на веригата предоставя солидна и важна основа за безопасни фуражи, като до голяма степен гарантира, че всички връзки във веригата гарантират осигуряване на качеството на фуражите и услугите по еднакъв и прозрачен начин. Но поради сертифицирането от независим орган, купувачът също поема своя собствена отговорност.

Уникалният верижен подход, използван от GMP + International, обединява най-доброто от двата свята: индивидуална и съвместна отговорност. Тъй като всяка връзка във веригата се ангажира самостоятелно, отговорността за безопасността на фуражите е гарантирана навсякъде в GMP + пазара. Също така, ставайки част от веригата, той помага на компаниите да се разширяват на нови световни пазари.

За повече информация, моля свържете се с:

Veselka Pashova

Agriculture, Food and Life

Laboratory  Manager

Phone: +359 52 35 80 99

Mobile: +359 889221536

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България