Какво търсите?

EDGE СЕРТИФИЦИРАНЕ ОТ SGS - THINKSTEP

January 31, 2019
Main Feature Glass Building

По-бързо, по-лесно и по-достъпно зелено строителство

EGDE е иновация на IFC (Международната финансова корпорация), която предоставя възможността за по-бърз, по-лесен и по-достъпен, от когато и да било начин за зелено строителство, давайки възможността за създаване на зелен строителен бранд в повече от 140 развиващи се пазари. EDGE разкрива системите и решенията, които работят най-добре спрямо местния климат, предоставяйки международни добри практики за сертифициране на проекти, без да се нарушават местните изисквания.

Какво е EDGE сертифициране?

Проектиране, потвърждаване и сертификация на вашето зелено портфолио, отличавайки продукта Ви от останалите.
Стандарт фокусиран върху ресурсната ефективност, EDGE позволява сертификация на сгради при редуциране с минимум 20% консумацията на енергия, вода и въплътена енергия в материалите на вашата сграда.

EDGE сертификацията на нови сгради и цели концепции от сгради преминава през четири основни стъпки, а именно:

  • Самооценка на проекта
  • Регистриране на проекта
  • Одит на проектно ниво и одит на терен
  • Сертифициране

Защо EDGE цертифициране с SGS-Thinkstep?

THINKSTEP-SGS -  глобален сертифициращ партньор, предлагащ уникална колаборация между одиторски и сертификационни услуги, международно присъствие, богат опит и познания в разработването на екологично ориентирани стандарти и количествено идентифициране за устойчиво строителство.

Ние предоставяме одит и сертификация в повече от 140 страни по света. Като доставчик на комплексна услуга, предоставяме на нашите клиенти един договор и лице за връзка, което да води и консултира проектантския екип по време на целия сертификационен процес. Това рационализира сертифицирането и улеснява клиентите да преминават бързо и ефективно през целия процес. В цените ни са включени регистрация, одит на проектно ниво, одит на терен и сертификация, като същите се формират на база сложността на проекта. За стандартни проекти предлагаме фиксирани такси, които са достъпни на www.edgebuildings.com/certify .

Работим с клиенти за сертифициране на цели комплекси от сгради, както и индивидуални такива. Чрез използване на извадков принцип на подобни по дизайн концепции от сгради, спестяваме време и ресурси за сертифициране на стотици хиляди сгради.

Партнираме си с EDGE експерти и организации по целия свят, като добавяме стойност към нашите клиенти,  осигурявайки различни проекти с най-добрите местни практики и експертни решения.

„ Сертифицирането на портфолио от сгради намалява разходите необходими за сертифициране на всяка сграда поотделно, което води до огромна стойност на докладите за устойчивост, маркетинг и привличане на инвеститорски компании."Том Саундърс, EDGE Програмен директор, Thinkstep


Клиентите ни използват EDGE сертификатите, за продажба на техните усилия за устойчиво строителство, за привличане на повече наематели, за продажба на жилища или просто да добавят очакваните икономии и редуциране на въглеродните емисии в своите годишни доклади за устойчивост.

Партньорството ни с EDGE експертите по света е част от стандартния пакет на комплексната услуга, която предлагаме и е без допълнителни разходи за клиента. Клиентите продължават да имат един договор за сертифициране, който включва одиторски услуги, сертификация и стандартни консултантски услуги от EDGE експертите. Този подход предоставя повече стойност на клиента и дава повече възможности за ресурсно-ефективни проекти, запазвайки независимостта на одиторите и сертифициращия орган.

THINKSTEP-SGS ще Ви помогне в проектирането, верификацията и сертифицирането на вашите зелени проекти, създавайки различен продукт, като едновременно с това поставяте фирмата си на челните редици на промяната.

За повече информация, моля, свържете се с:

Инж. Атанас Шутов

EDGE одитор

SGS Bulgaria LTD
Megapark Business Centre, Floor 5, Office C
115G, Tsarigradsko Shosse Blvd.
1784 Sofia , Bulgaria
 
Phone:  +359 291 015
Fax: +359 298 18143
E-mail : atanas.shutov@sgs.com

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България