Ne arıyorsun?

TOKSİKOLOJİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ (TRA)

SGS'den toksikolojik risk değerlendirmesi tehlikeli maddelerin muhtemel zararlarını belirler.

Ürünlerde kullanılan maddelerin, toksikolojik özellikleri ürünlerin sağlıklarına zarar vermeyeceği konusunda garanti isteyen, günümüz kullanıcılarının başlıca endişelerinden biridir. Bu; işletmelerin göz ardı ettiği ancak büyük maliyetlere sebep olabilecek bir konudur. Ayrıca kişilere doğrudan etkisi, hataların marka güvenilirliğine ve firmanın piyasadaki konumuna verdiği zararlar en nihayetinde karı etkiler.

Sunduğumuz toksikolojik risk değerlendirmesi hizmetlerimiz, ürünün ve içeriğinin tüketici sağlığına olan (örneğin cilt ve göz tahrişi, ciltte hassaslık gibi) muhtemel zararlı etlikerini, mevcut vitro test bilgileri, hayvansal deneyler ve epidemiyolojik veriler ışığında ortaya koyar. Amacımız riskleri erken dönemlerde aza indirgemek ve sonraki muhtemel zararları önlemektir. Belirli bir içerik hakkında yeterli bilgi mevcut değil ise, laboratuvarlarımız ürün toksikoloji testi uygulayarak, ürünün herhangi bir risk teşkil edip etmediğini belirler.

Toksikoloji uzmanlarımız, sizin ihtiyaçlarınıza hangi hizmetlerin uygun olduğu konusunda tavsiyede bulunabilirler. Dahası, tüm değerlendirmeler ve testler dünya genelinde düzenleyici kurumların gerekliliklerine uygunluğu sağlar, böylece ürününüzü yeni bir coğrafi bölgeye gönderirken gecikme olmayacağından emin olabilirsiniz.

SGS'den toksikolojik risk değerlendirmesi tehlikeli maddelerin muhtemel zararlarını belirler.

İLGİLİ HİZMETLER

Haberler ve içgörüler

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

  • SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş.

Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No: 95, İş İstanbul Plaza A Girişi, Güneşli,

, 34209,

İstanbul,

Türkiye