Ne arıyorsun?

RBA Programı

SGS, Sorumlu İş Birliği (RBA) tarafından yetkilendirilen ve RBA tarafından tanınan denetim hizmetleri sunan az sayıdaki denetim şirketinden biridir.

SGS, Sorumlu İş Birliği (RBA) tarafından yetkilendirilen ve RBA tarafından tanınan denetim hizmetleri sunan az sayıdaki denetim şirketinden biridir.

RBA hizmetimiz, tedarikçilerinizin RBA Davranış Kurallarına uygunluğunu ve performansını izlemek için size sağlam bir çerçeve sunar.

RBA’nın geçmişi

Eskiden EICC olarak bilinen RBA, elektronik ve bilgi ve iletişim teknolojisi (BIT) endüstrisi için ortak bir davranış kuralları geliştirmek amacıyla 2004 yılında kuruldu. Artık elektronik, perakende, otomotiv ve oyuncak sektörlerinde dünya çapında 110'dan fazla üye şirketi ve bunların tedarikçilerini kapsamaktadır. Güncel RBA denetim protokolü sürüm 6.0.0, 2017 yılında onaylanmış ve 1 Şubat 2018 'de yürürlüğe girmiştir.

RBA davranış kuralları aşağıdakileri sağlamak için gereken standartları belirler:

 • Elektronik endüstrisi tedarik zincirindeki çalışma koşulları güvenlidir
 • İşçilere saygı ve itibarla davranılır 
 • Üretim süreçleri çevreye duyarlıdır

Davranış kuralları, tedarik zincirindeki fabrikalara, artan verimlilik ve kalite, azalan işçi devri, yaralanmalar ve hastalıklar da dahil olmak üzere açık ve ölçülebilir faydalar sağlar. Ayrıca şirketlerin uluslararası sözleşmeler için teklif verirken veya yeni işlere uyum sağlamak için yerel olarak genişlerken topluma karşı sosyal sorumluluklarını göstermelerine de olanak tanır. Davranış kuralları, elektronik ve BIT endüstrisinde sosyal sorumluluk standardı olarak geniş çapta benimsenmiştir.

RBA Davranış Kuralları İlkeleri

RBA Davranış Kuralları, 43 temel ilkeyi içeren beş bölümden oluşur:

 • İş gücü
  • Serbest Seçilmiş İstihdam
  • Genç işçiler
  • Çalışma saatleri
  • Maaşlar ve yan haklar
  • İnsani muamele
  • Ayrımcılık yapmama 
  • Örgütlenme özgürlüğü
 • Sağlık ve Güvenlik
  • İş güvenliği
  • Acil durum hazırlığı
  • Mesleki yaralanma ve hastalık
  • Endüstriyel hijyen
  • Fiziksel güç gerektiren iş
  • Makine emniyeti
  • Temizlik, yiyecek ve barınma 
  • Sağlık ve güvenlik iletişimi
 • Çevresel
  • Çevresel izinler ve raporlama
  • Kirliliğin önlenmesi ve kaynakların azaltılması
  • Tehlikeli maddeler
  • Katı atık
  • Hava emisyonları
  • Zararlı madde kısıtlamaları
  • Su yönetimi
  • Enerji tüketimi ve sera gazı emisyonu
 • Etik
  • İşletme doğruluğu
  • Haksız avantajları önleme
  • Bilgilerin açıklanması
  • Fikri mülkiyet
  • Adil iş, reklam ve rekabet
  • Kimlik korunma ve misillemeleri önleme
  • Minerallerin sorumlu bir şekilde tedarik edilmesi 
  • Gizlilik 
 • Yönetim sistemleri
  • Şirket taahhüdü
  • Yönetimin hesap verebilirliği ve sorumluluğu
  • Yasal ve müşteri gereklilikleri
  • Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi
  • İyileştirme hedefleri
  • Eğitim
  • İletişim
  • İşçi geri bildirimi, katılımı ve şikayetleri
  • Denetimler ve değerlendirmeler
  • Düzeltici faaliyet süreci
  • Dokümantasyon ve kayıtlar 
  • Tedarikçi sorumluluğu

Neden SGS?

SGS, RBA tarafından tanınan ve RBA denetim araç kitlerini RBA nitelikli denetçilerle birlikte kullanma yetkisine sahip birkaç denetim firmasından biridir. RBA Onaylı Denetim Programını takip eden SGS'nin başarılı bir denetimi, RBA resmi denetim raporunun yayınlanmasını sağlar. Bu rapor, tedarik zinciriniz boyunca davranış kurallarına bağlılığınızın göstergesidir.

SGS'nin RBA denetim hizmetlerinin sizin ve tedarikçilerinizin kurallara uygunluğu sürdürmenize nasıl destek olabileceğini keşfedin.

İLGİLİ HİZMETLER

Diğer hizmetler

Haberler ve içgörüler

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

 • SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.S.

Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No: 95, İş İstanbul Plaza A Girişi, Güneşli,

, 34209,

İstanbul,

Türkiye