Ne arıyorsun?

Gıdalarda GMP, HACCP ve FSMA’ya Uygun Önleyici Kontroller Uygulama

SGS'den eğitim
Eğitim çözümlerimiz, kuruluşların ve bireylerin kişisel yeterlilik ve becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak için konunun uzmanları tarafından geliştirilmiştir - sürdürülebilir iş geliştirme ve rekabet avantajı temel kolaylaştırıcılarıdır.

Gıda kontaminasyonu ile mücadeleye odaklı eski düzenlemelerin yerini alan FSMA, kontaminasyonu en baştan önlemeyi amaçlamaktadır. FSMA uygunluğunun temel taşlarından biri, gıdalara yönelik önleyici kontrollerin yerine getirilmesidir. GMP, HACCP ve FSMA’nın gıdalar için şart koştuğu önleyici kontrollerin tümünü nasıl karşılayabileceğinizi, seminerimizden faydalanarak öğrenebilirsiniz. Bu sayede şirketiniz, hem HACCP ile belirlenen şartlar hem de FSMA’nın Önleyici Kontroller kuralı ile uygunluk sağlayabilir.

SGS’nin gıdalarda GMP, HACCP ve FSMA’ya uygun önleyici kontroller seminerini neden tercih etmelisiniz?

Bu seminer, FSMA’nın Gıdalarda Önleyici Kontroller kuralı ve HACCP ile getirilen gereklilikleri ve bu gerekliliklerin başarıyla nasıl uygulanabileceğini öğreten bir dizi çalışmadan oluşmaktadır.

Bu semineri tamamladığınızda, edinmiş olacağınız nitelikler:

 • Tehlikeleri tespit ve kontrol etme
 • Kritik kontrol noktası (CCP) ve önleyici kontrol yönetimi için gereklilikleri belirleme
 • HACCP ve FSMA gerekliliklerini aynı anda karşılayan bir gıda güvenliği planı geliştirme
 • Gıda güvenliği sisteminizin dokümantasyonu için etkili kayıt tutma prosedürleri oluşturma

Bu seminer için öngörülen hedef kitlesi:

 • Gıda güvenliği yöneticileri
 • Uygulama ekipleri
 • İç denetçiler
 • Uzmanlar
 • HACCP bazlı gerekliliklerin (ör. GFSI onaylı gereklilikler) her ikisini de karşılamak isteyenler
 • FSMA Önleyici Kontroller kuralı ile uyumlu entegre bir sistem uygulamak isteyenler

Seminerin içeriği:

 • HACCP’nin özeti ve tarihçesi
 • HACCP ve önleyici kontrol konseptleri
 • Tehlike analizi için atılması gereken ilk adımlar
 • HACCP ve FSMA’nın ortak yanları
 • Biyolojik, kimyasal, fiziksel radyolojik ve ekonomik kaynaklı tehlikeler
 • Akış şemaları geliştirme
 • HACCP gerekliliklerini karşılayan bir gıda güvenliği planı geliştirme
 • Kalitatif ve kantitatif tehlike analiz yöntemleri
 • İyi Üretim Uygulamaları
 • Önleyici kontrollerde kritik kontrol noktaları
 • Önleyici kontroller ve CCP yönetimi

Ön koşullar

Bu seminere katılan kişilerin, gıda güvenliği sistemlerinde bilgi sahibi olmaları gerekir.

Seminer bilgileri

 • Süre: 2,5 gün
 • Akreditasyon: SGS
 • Sunduğumuz seçenekler: Yüz yüze, eğitmen eşliğinde sanal (online) seminer

Bu semineri başarıyla tamamladığınızda, bir SGS tamamlama belgesinin sahibi olursunuz.

Seminer alanında lider bir şirketten gıda güvenliği üzerine güvenilir bir seminer

Profesyonel seminer sektöründe bir dünya lideri olan şirketimiz, uzun yılların verdiği uluslararası deneyim ile öne çıkıyor. Seminerlerimizi veren uzman kadromuz, profesyonel yolculuğunuzda daima yanınızda.

GMP, HACCP ve FSMA’nın öngördüğü önleyici kontrolleri uygulama konusuna açıklık getiren seminerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle bugün iletişime geçin.
 

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

 • SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.S.

Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No: 95, İş İstanbul Plaza A Girişi, Güneşli,

, 34209,

İstanbul,

Türkiye

Haberler ve içgörüler

İLGİLİ HİZMETLER

Diğer hizmetler