Ne arıyorsun?

ENERJİ TASARRUF ÖLÇÜMLERİ VE DENETİMLERİ (M&V)

Enerji tasarrufu önlemleri, gözle görülür bir katkı olarak, gerçek enerji tasarrufunuzun çevresel sürdürülebilirlik, ölçüm ve doğrulaması etkilerini kısa ve uzun vadede gösterebilmelidir.

SGS, pek çok endüstri için, enerji tasarrufu komularında önde gelir ve bu amacı gerçekleştirmek için enerji tasarrufu ölçümleri ve doğrulama (MveV) hizmetleri sunar.

MveV hizmetlerimiz, enerji tasarrufu sonuçlarını miktarlara dönüştürmek için uluslararası olarak kabul gören Ulsulararası Performans Ölçümleri ve Doğrulaması Protokolünü (IPMVP) temel alır. Enerji tasarrufu uzmanlarımız bu yöntemi daha geniş enerji verimliliği ölçme ve doğrulama programının bir parçası olarak kullanırlar. Bu program şunları içerir:

 • Referans veri tabanının oluşturulması
 • Esas alınan temelin oluşturulması
 • MveV planı geliştirilmesi
 • İyileştirme sonrası M çalışması
 • Enerji tasarrufu düzenlemeleri ve izlemesi
 • MveV raporlarının sunulması
 • Uzun vadede enerji tasarrufu izlenmesi

Endüstrinin çevre üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik uluslararası girişimlere katkıda bulunmanın yanısıra, MveV hizmetimiz farklı sektörlerden organizasyonları bir araya getirerek şu açık faydaları sunar:

 • İşletmeler gelecek enerji yönetimi ve idari kararlarını desteklemek üzere enerji tasarrufu programlarının etkinliği ile ilgili verilere erişebilirler.
 • Enerji sağlayıcı şirketler (ESCOlar), müşterileri ile kar paylaşımına temel olarak, tarafsız ve bağımsız kanıtlara sahip olurlar.
 • Finansal kurumlar MveV verilerini, yeşil finans paketlerindeki riski değerlendirmek için kullanırlar
 • Devletler enerji yönetim politikalarının oluşturulması için güvenilir ve kapsamlı veri tabanına sahip olurlar

İşletmenizin enerji tasarrufunda en önemli yenilikçilerden biri olmasını sağlayın ve aynı zamanda SGS'nin enerji tasarrufu önlemleri ve doğrulama hizmetlerinin işletmenize olan faydalarını tecrübe edin.

İLGİLİ HİZMETLER

Haberler ve içgörüler

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

 • SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.S.

Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No: 95, İş İstanbul Plaza A Girişi, Güneşli,

, 34209,

İstanbul,

Türkiye