Ne arıyorsun?

ÜRÜN UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ (PCA)

SGS Ürün Uygunluk Değerlendirmesi (PCA), belirli ürünlerin, ithalatçı ülkedeki düzenleyici mercinin koyduğu teknik mevzuatın ve standartların gerekliliklerine uymasını temin etmek amacıyla tasarlanan bir çözümdür.

Bu çözüm, laboratuvar testi, fiziki muayene ve fabrika denetimleri gibi doğrulama faaliyetlerinden gelen raporların SGS ürün uzmanlarınca incelenmesini takriben ürünlerin uygulanabilir standartların ve teknik mevzuatın gereklilikleriyle uyuşup uyuşmadığının doğrulanması çalışmalarını kapsar. Ürünlerin uygunluğu, Uygunluk Belgelesinin hazırlanmasıyla ispatlanır ve bu belge gümrükten malların çekilebilmesi için kullanılması zorunlu olan bir belgedir.

SGS Product Conformity Assessment

Belirli bir şey mi arıyorsunuz?

ÜRÜN UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ (PCA) içerisinde arayın

Üreticilerin ve tedarikçilerin ihracatlarını birçok ülkeye uygun hale getirmelerine PCA hizmetlerini kullanarak yardımcı oluyoruz.

SGS Ürün Uygunluğu Değerlendirmesi, güvenli olmayan, standart altı veya sahte malların ithalatını engeller. Bu hizmet, cevrenin ve tüketici sağlığı ve güvenliğinin korunması için konulmuş olan zorunlu yasaları icra etmede devlet organlarına destek olur.

Ürün Uygunluk Değerlendirmesi, ticareti kolaylaştırmaya ve tüccarların menfaatlerini korumaya yardımcı olur. Doğrulama hizmetleri sevkiyattan önce tamamlandığı için ithalatçılar gümrük işlemlerinin daha kısa sürede tamamlanmasını sağlarlar; ihracatçılar ürünlerin gideceği ülkenin koşullarına uymamasından kaynaklanabilecek olan ve ürünlerin geri çevrilebilmesi ile sonuçlanabilecek olan risklerini azaltmış olurlar.

SGS Ürün Uygunluk Değerlendirmesi hakkındadaha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin.

Diğer hizmetler

Haberler ve içgörüler

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

  • SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş.

Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No: 95, İş İstanbul Plaza A Girişi, Güneşli,

, 34209,

İstanbul,

Türkiye