Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Pomorske usluge

Sveobuhvatan spektar pomorskih usluga SGS-a, uključujući usluge laboratorijskih analiza i konsultantske usluge u svakoj većoj luci na svetu.
Brodska isporuka je najbitniji globalni sistem transporta, koji pokriva oko 90% svetske trgovine. Da biste se lakše orijentisali u oblasti morskog transporta koji je sve više regulisan , naše pomorske usluge vam pružaju niz usluga na terenu, laboratorijskih analiza i konsultantskih usluga - u svakoj većoj luci na svetu.

Zašto izabrati SGS-ove pomorske usluge?

Mi vam možemo pomoći da:

 • budete usklađeni sa U.S. EPA opštom dozvolom za plovila iz 2003. i Pomorskom konvencijom o radu iz 2006;
 • ispunite propise vezano za emisiju sumpora;
 • se pridržavate D2 standarda IMO Konvencije o balastnim vodama iz 2004;
 • potvrdite da vaša plovila poštuju ekološke zahteve navedene u revidiranim propisima Marpol aneksa VI.

Vodeći svetski pružalac pomorskih usluga sa preko 140 godina iskustva

Kao svetski lider u oblasti sertifikacije, ispitivanja, verifikacije i kontrolisanja, mi vam nudimo preko 140 godina iskustva u radu u pomorskoj industriji. Mi nudimo niz terenskih usluga i izumeli smo i razvili uređaj za uzorkovanje kako bismo ispunili predstojeći D2 standard IMO konvencije o balastnim vodama.

Naše pomorske usluge obuhvataju:

 • uzorkovanje balastnih voda i ispitivanje prema D-2 standardu (uključujući testiranje na kaljužnu vodu, sivu vodu i crnu vodu);
 • uzorkovanje otpadnih voda skrubera i njihovo ispitivanje prema IMO MEPC.184(59);
 • mobilnu jedinicu za uzorkovanje vode i ispitivanje prema smernicama SZO za higijenu na brodu;
 • ispitivanje izduvnih gasova;
 • ispitivanje usaglašenosti;
 • pomoć u tumačenju zahteva propisa;
 • opremu za uzorkovanje, uključujući bočice, rashladne uređaje i papirologiju;
 • uzorkovanje na lokaciji;
 • ispitivanje na terenu;
 • prevoz uzoraka do laboratorija;
 • analizu usaglašenosti uzoraka ;
 • izveštavanje i upravljanje podacima;
 • ispitivanje grupne emisije gasova na brodu;
 • kontrolu i ispitivanje kvaliteta unutrašnjeg vazduha (IAQ);
 • merenje obima buke i vibracija;
 • nadzor, ispitivanje i uzorkovanje azbesta;
 • ispitivanje čvrstih ostataka rasutih tereta u skladu sa MARPOL V zahtevima;
 • usluge higijene i bezbednost hrane;
 • usluge merenja količine i kvaliteta goriva;
 • nadzor stanja maziva.

Pružamo i uzorkovanje i ispitivanje sistema za čišćenje izduvnih gasova, uključujući:

 • proveru, potvrdu i etaloniranje sistema za praćenje kontinuiranog emitovanja (CEMS);
 • upravljanje podacima i tumačenje podataka;
 • merenje nivoa NOx, SO2, CO, CO2, kiseonika, NH3, prašine i protoka, u skladu sa IMO revidiranim Aneksom VI, CARB, US EPA i EN metodama;
 • Terensko ispitivanje, monitoring i izveštavanje vezano za emisije čestica i hemijsku analizu čestica na mestu ulaza i izlaza gasa ( EGCS sistem).
 • ispitivanje, nadzor i izveštavanje o EGSC nivou buke na brodu;  
 • analizu uzoraka vode na brodu;
 • analizu uzoraka vode i lož-ulja na kopnu.

Radimo u skoro svakoj većoj luci širom planete kako bismo vam pomogli da ispoštujete propise, budete usklađeni sa standardima i osigurate bezbedan prolaz. Radimo zajedno sa vama kako bismo razvili strategije koje osiguravaju uzorkovanje i ispitivanje onoliko parametara koliko je to potrebno, pri jednom zaustavljanju, duž glavnih ruta.

Obratite nam se još danas kako bismo razmotrili vaše zahteve za pomorskih uslugama.

 

Šta Radimo

Tražite nešto konkretno

Kontaktirajte nas

 • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija