Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Usluge kliničkog istraživanja

Stručnjaci kompanije SGS razumeju koliko je važno odabrati pravog partnera za vaše kliničko istraživanje. Zbog toga smo kreirali pouzdan paket usluga kliničkog istraživanja koji vam garantuje isporuku po najvišim standardima tokom čitavog trajanja kliničkih ispitivanja - od kliničkih ispitivanja od I do IV faze do perioda nakon odobrenja i reklamiranja novih proizvoda.

Kao vodeća svetska ugovorna istraživačka organizacija sa preko 35 godina iskustva u kliničkom ispitivanju i poslovanju na međunarodnom nivou, kompanija SGS funkcioniše na jedinstven način kako bismo vam pomogli u planiranju, razvoju i primeni rešenja kliničkih ispitivanja koja izlaze u susret vašim specifičnim potrebama. Sa jakim akcentom na prvim ispitivanjima na ljudima i kliničkim ispitivanjima infektivnih bolesti, naš cilj je da pomognemo u ostvarenju najboljih kliničkih vremenskih rokova i podržimo regulatorne zahteve, kako bi vaš proizvod brzo i sigurno dospeo na tržište.

Kada radite sa našim stručnjacima za klinička istraživanja, dobićete mnogo više od usluge na svetskom nivou koja je do danas podržala na hiljade ispitivanja koja smo nadgledali. Imate pristup:

  • našim jedinicama za kliničku farmakologiju, bioanalitičkim laboratorijama i kancelarijama za upravljanje ispitivanjima; 
  • uslugama upravljanja podacima i pisanja izveštaja kako bismo vam pomogli u ispunjavanju regulatornih standarda prilikom prijavljivanja vašeg proizvoda na odobravanje;
  • podršci nakon odobrenja dok je vaš proizvod na tržištu.

Sve od navedenog čini da se testiranje i razvojni procesi odvijaju brzo i nesmetano i omogućuju vam da donosite odluke tipa 'prolazi / ne prolazi' u vezi svog proizvoda koje se zasnivaju na najpouzdanijim podacima.

Nema boljeg partnera od SGS-a u pružanju spoljne saradnje u kliničkim istraživanjima.

Tražite nešto konkretno

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija