Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Usluge vezane za gotove proizvode

Na globalnom tržištu gde se inovacija i propisi za industriju nalaze neposredno jedno uz drugo, uspostavljanje metrike usaglašenosti i učinka je ogroman izazov.

Utvrđivanje bezbednosti gotovih proizvoda, odgovarajućeg kvaliteta i potpune usaglašenosti sa propisima vaših ciljnih tržišta, postaje sve važniji i kompleksniji zadatak.

Nudimo prostran portfolio usluga za hemijske i srodne delatnosti, tako što im pružamo, u okviru lanca snabdevanja, detaljne informacije na svakom stadijumu radi olakšavanja trgovine. Naše usluge vezane za gotove proizvode obuhvataju:

  • hemikalije široke potrošnje
  • agrohemikalije
  • plastiku i sintetička vlakna
  • farmaceutske proizvode
  • industrijske hemikalije

Kada morate biti sigurni, kada vlasti moraju da budu sigurne i kada vaš kupac mora da bude siguran, možete se osloniti na nas da ćemo obezbediti takvu garanciju.

Tražite nešto konkretno

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija