Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Usluge projektovanja laboratorije, puštanje u rad i operativne usluge

Usluge projektovanja laboratorije ključ u ruke, puštanje u rad i proces rada same laboratorije.

SGS obezbeđuje sveobuhvatan spektar laboratorijskih usluga za naftna polja da bi zadovoljio Vaše zahteve za projektovanje laboratorije, predaju laboratorije i rad. Mi za Vaše poslovanje nudimo potpun spektar tehničkog konsaltinga da bi obezbedili da su laboratorije za proizvodne poslove specifične i da zadovoljavaju projektno operativne zahteve. Naše iskustvo obuhvata projektovanje laboratorije za proizvodnju nafte ili gasa FPSO, fiksne platforme, nekopnena postrojenja za preradu gasa, proizvodnju tečnog prirodnog gasa (LNG, engl.), preradu i rafinisanje nafte.

Naša operativna ekspertiza omogućava nam da naučene lekcije primenimo u sve aspekte:

 • Projektovanje
 • Specifikaciju opreme
 • razvoj i validaciju metoda;
 • Dokumentaciju
 • Rad i održavanje laboratorije
 • izveštavanje;
 • Obezbeđivanje kvaliteta

Usluge spoljnjeg angažovanja SGS laboratorija

Zahtevi za analizu i projektovanje laboratorija

Mi radimo sa vašim projektnim timom da bi pronašli najbolja rešenja za Vaše potrebe uključujući i identifikovanje uzoraka i analitičke zahteve, projektovanje laboratorije, plan i proces rada, opremu i specifične zahteve za laboratoriju. Mi takođe sarađujemo sa izvođačima da bi bili sigurni da projekat zgrade i usluge (uključujući vodoinstalaterske, električne i ventilacione) odgovaraju cilju.

To obuhvata:

 • Zahteve za analizu i uzimanje uzorka
 • Veličinu laboratorije, razmatranje plana i projekta
 • Crteži plana pokazuju postavljanje instrumenata i nameštaja
 • Potrebe u pogledu hardvera, softvera, skladšta i kancelarijskog prostora
 • Oprema, reagensi, specifikacija rezervnih i potrošnih delova
 • Zahtevi za usluge (vodovi za gas, vodovodne instalacije, ventilacija, odlaganje uzorka)

Upravljanje i rad laboratorije od strane trećih lica

Mi prepoznajemo presudan značaj kvaliteta podataka, efikasnosti i uštede troškova za Vas kada se radi o upravljanju i radu laboratorije. SGS je u lider u svetu u radu i upravljanju laboratorija od strane trećih lica tako da možete imati poverenje u naše proverene usluge upravljanja

To obuhvata:

 • Analiza posebnih događaja vezanih za poslovanje i regulatornu problematiku
 • Laboratorijska analiza/certifikovanje: proizvodni fluidi; rafinisani proizvodi i sirovine; gas pod visokim pritiskm i tečnosti; proizvode tečnog naftnog goriva; procesne fluide; vodu, vazduh itd.
 • Obuka analitičara i testiranje stručnog znanja
 • Kontrola životne sredine
 • Prilagođena terenska obuka, uzimanje uzorka i testiranje
 • Programi razmene između laboratorija
 • Angažovanje osoblja po ugovoru za privremene ili trajne zadatke
 • Terenski hemičari za ugovore sa rotiranjem lokacija

opremu


Izbor ispravne od spektra analitičke opreme potrebne da se obezbedi potpuna opremljenost proizvodnje, prenos odgovornosti i ekolška analiza mogu biti zastrašujući. Mi radimo sa Vama u cilju specificiranja opreme i metode prikladne za Vaše operacije. Naš obiman niz instrumenata obezbeđuje Vam analizu od visokih procentualnih nivoa do delova po kvadrilionu i mi Vam pronalazimo opremu i reagense po cenama koje su izuzetno konkurentne.

Usluge nabavke i puštanja u rad

SGS ima iskustvo u nabavci i isporuci laboratorija koje su u potpunosti prošle tehnički prijem za raznovrsnu proizvodnju nafte i gasa i projekte prerade širom sveta. Koristeći operativnu mrežu širom sveta, SGS utvrđuje najefikasniji način za obezbeđivanje opreme, potrošne robe i reagenasa, isporučujući ih na vreme na lokaciju za Vaš projekat. Pored toga, SGS može da upravlja konstruisanjem i izgradnjom laboratorijskih objekata uključujući postavljanje laboratorijskog nameštaja i uređaka za;: certifikovane module laboratorija za opasna područja za nekopnene primene, nekopnene necertifikovane objekte modularnog tipa i standardne izgrađene laboratorije na zemlji.

Operativne usluge

SGS može daobezbedi potpuno upravljanje laboratorijskim poslovma uključujući obezbeđivanje laboratorijskog osoblja, nadzor i rukovođenje. SGS crpi svoje iskustvo širom sveta za laboratorijske poslove da bi obezbedioda se osoblje bira i obučava u skladu sa projektnim zahtevima za uzimanje uzorka i analizu. Za poslove na udaljenim lokacijama, SGS može da obezbedi osoblje na gradilištu i pokrene programe za obuku i razvoj lokalnog personala za laboratorijske poslove.

Tokom celog trajanja projekta, SGS može da preduzme odgovornost za obezbeđivanje da su svi aspekti laboratorijskih operacija podržani i upravljani. SGS upravlja kvalitetom laboratorijskih podataka, primenjuje LIMS (Laboratorijski sistem za informaciono upravljanje), kao i postupke za održavanje i kalibraciju laboratorijske opreme, obezbeđuje potrošnu robu, preduzima zamenu neispravne opreme i sarađuje sa vašim operativnim jedinicama da utvrdi da su svaka buduća potreba za analizom utvrđena i obezbeđena.

Kvalitet


SGS ima značajno iskustvo u primeni i radu ISO akreditovanih laboratorijskih objekata. Naš program obuhvata QA aspekte kao što su odgovornosti, obuka, nabavka, održavanje i suštinske kontrole kvaliteta (QC, engl.) kao što su kriterijumi za zapisivanje podataka, metode i postupci.

Zdravlje i bezbednost

Mi znamo da su zdravstveni i bezbednosi sistemi najvažniji za Vaše poslovanje i operativno razmatranje (ugled). SGS obezbeđuje detaljno planiranje HSE za rad u laboratoriji i sva naša gradilišta rade u skladu sa brojem HSE protokola i iskustva: programi zdravstvene kontrole zaposlenih; programe kontrole za naznačene supstance; MSDS-bazirane baze podataka o radnicima; HazOp sastanke; i zajedničke sastanke Komiteta za zdravlje i bezbednost i inspekcije.

Za više informacija o tome kako SGS-ove usluge za projektovanje laboratorija, puštanje u rad i rad mogu da Vam pomognu, obratite nam se sada.

Šta Radimo

Tražite nešto konkretno

Kontaktirajte nas

 • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija