Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Usluge kvalifikacije zavarivača

Zavarivanje cevovoda lošeg kvaliteta, netačni i/ili neodgovarajući postupci zavarivanja znače da var može da sadrži nesavršenosti koje ga značajno slabe, dovodeći do preranog kvara, zastoja i povećanih troškova.

Zbog čega treba izabrati SGS usluge kvalifikacije zavarivanja?

Mi omogućavamo vašoj organizaciji da osigura integritet cevovoda i eliminiše nedostatak kvalifikovanih postupaka i zavarivača sa odgovarajućim kvalifikacijama. Naše usluge vam pomažu da:

 • razvijete postupke zavarivanja;
 • kvalifikujete postupke zavarivanja;
 • procenujete i kvalifikujete zavarivače;
 • smanjite troškove i zastoje.

Zavarivanje cevovoda mora da bude pokriveno pisanim postupkom. Ako postupak već ne postoji, on mora da bude napisan i kvalifikovan za upotrebu na tom određenom cevovodu. Naši sertifikovani inspektori zavarivanja (CWIs) obavljaju kvalifikaciju postupaka zavarivanja. Sem toga, oni mogu da razviju postupke zavarivanja koje će se koristiti na terenu.

Naši CWI-i se staraju i o tome da zavarivači mogu da zavaruju prema svakom standardu na svakom materijalu. Time se povećava šansa za uspešne popravke na terenu i smanjuju se skupa kašnjenja. Prikolice za mobilno ispitivanje nam omogućavaju da ispitamo zavarivače u našem postrojenju, na terenu ili drugoj lokaciji pre nego što dođu na teren.

Kada primenite naše usluge kvalifikacije zavarivanja, CWI je uvek prisutan da bi:

 • nadgledao postupak kvalifikacije;
 • osigurao da su uzorci tačni za namenjenu proceduru;
 • posvedoči i dokumentuje zavarivanje uzoraka;
 • osigura usaglašenost sa postupkom;
 • pripremi „trake“ za ispitivanje;
 • obavi ispitivanje kupona;
 • proceni rezultate ispitivanja;
 • popunjava korisničku dokumentaciju i obrasce za kvalifikaciju.

CWI će obavljati:

 • testove istezanja i određivanja zatezna čvrstoće;
 • testove savitljivosti;
 • "zarezne" udarne provere;
 • kvalifikaciju postupaka zavarivanja.

Pored toga, ispituju se sučeoni šavovi, grane i cevasti spojevi, a potrošna oprema za zavarivanje može da se uzorkuje prema zahtevu. Usluge radiografskog i metalurškog ispitivanja su takođe dostupne na zahtev.

Da biste saznali više o našim uslugama kvalifikacije zavarivača, kontaktirajte još danas lokalnu SGS kancelariju.

SGS usluge kvalifikacije zavarivača - kvalifikacija zavarivača i postupci zavarivanja za izgradnju cevovoda, operatere na cevovodima ili nezavisne podizvođače.

Kontaktirajte nas

 • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija

Povezane usluge

Druge usluge