Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Služba za obuku za skener

Tehnologija skeniranja se danas koristi širom sveta za proveru tovara, kontejnera, prtljaga i drugih pošiljki, ali skener je efikasan samo onoliko koliko je i njegov operater. Mi u SGS-u verujemo da analizator slike treba da ima iskustvo u prepoznavanju različitih pretećih objekata da bi mogao da ih prepozna brzo i u toku određenog vremenskog intervala.

Naš spektar usluga za obuku za skener će vam omogućiti da pružite vašim operaterima iskustvo iz prve ruke koje im je potrebno u različitim oblastima, kao što su analiza slike za skeniranje tovara, sortiranje prtljaga i paleta, radio zaštita i operativna obuka.

Obuka može biti prilagođena vašim potrebama i nivoima veštine vaših operatera. Naša obuka dopunjuje početnu obuku svih proizvođača i fokusirana je isključivo na poboljšanje veština i radnog učinka operatera.

Intenzivna obuka za analizu slike za skenere tovara

Stopa otkrivanja prevare zavisi od sposobnosti osobe koja analizira sliku. Mi u SGS-u znamo da ništa ne može da zameni iskustvo i praksu i zato smo razvili spektar intenzivnih kurseva koji pružaju operaterima mogućnost da analiziraju veliki broj specifičnih slika koje su klasifikovane po vrsti pretnje. Naša obuka za slike tovara uključuje:

  • objašnjenje celog procesa analize slike;
  • neke praktične primere klasifikovane prema vrsti pretnji;
  • intenzivnu vežbu analize slike;
  • procenu i prezentaciju SGS-ovog atestiranja;

obuku za analizu slike za osobe koje sortiraju prtljag i palete.

Rendgenski skeneri se koriste širom sveta za inspekciju prtljaga i tovara u potrazi za sakrivenim i nedozvoljenim predmetima, međutim, skeneri ne mogu da identifikuju sumnjive slike bez stručnih i obučenih operatera. Operaterima treba široko iskustvo u detektovanju, tako da pre nego što obuka počne, procenjujemo vaše operatere da bi utvrdili njihovo znanje i podesnost za detaljan analitički rad. Ova procena obuhvata više oblasti, uključujući specijalnu percepciju, identifikaciju boja, pažnju na anomalije i vizuelno zaključivanje. Ova obuka uključuje:

  • prepoznavanje pretećih objekata: identifikacija sumnjivih objekata u okviru kompleksnih slika;
  • prepoznavanje zaklonjenih objekata: identifikacija sumnjivih objekata koji su zaklonjeni drugim objektima u okviru slike sa više slojeva.

Zaštita od zračenja

Obuka pruža operaterima neophodno znanje o mogućnostima rendgena, osnovama zaštite od zračenja i osnovama rendgenskog skenera.

Operativna obuka

Objašnjenje različitih faza procesa skeniranja sa naglaskom na ulogu svakog zaposlenog i koordinaciju svakog zadatka i obuka o uključivanju i isključivanju skenera, da bi se optimizovao celokupan rad.

Obuka za prepoznavanje pretnje

Ova obuka upoznaje operatere sa širokim spektrom pretećih objekata i uči ih kako da ih prepoznaju. Ovo uključuje eksplozive, vatreno oružje, noževe i oružje za borilačke veštine, kao i zabranjene predmete. Obuka se zatim prilagođava da bi odgovarala željenom nivou veštine vaših operatera. Naša obuka bazirana na korišćenju kompjutera pruža praktično iskustvo iz prve ruke u vezi sortiranja prtljaga na različitim nivoima veština.  

Kontaktirajte nas da biste saznali kako naš spektar usluga obuke za skener može da poboljša znanje vašeg operatera.  

SGS-ova služba za obuku za skener - pruža vašim operaterima iskustvo iz prve ruke koje im je potrebno u različitim oblastima, kao što su analiza slike za skeniranje tovara, sortiranje prtljaga i paleta, zaštita od zračenja i operativna obuka.

Povezane usluge

Druge usluge

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija