Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Sertifikacija za SA 8000 – Društvena odgovornost

SA 8000 je međunarodno priznat standard za sertifikaciju koji podstiče organizacije da razvijaju, održavaju i primenjuju društveno prihvatljivu praksu na radnom mestu.

Međunarodna društvena odgovornost (SAI), filijala Saveta za ekonomske prioritete, kreirala je ovaj standard 1989. i smatra se najrasprostranjenijim nezavisnim svetskim standardom za radna mesta. Primenljiv je na sve firme, bez obzira na veličinu i deo sveta u kojem posluju.

Sertifikacija za SA 8000 se bavi pitanjima kao što su prinudni i dečiji rad, zaštita zdravlja i bezbednost na radu, sloboda udruživanja i kolektivnog pregovaranja, diskriminacija, disciplinarni postupci, radno vreme, nadoknade i sistemi menadžmenta.

Osim što postavlja standarde na radnom mestu širom sveta, SA 8000 se pridržava i postojećih međunarodnih sporazuma, kao što su konvencije Međunarodne organizacije rada, Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima i Konvencija o pravima deteta Ujedinjenih nacija.

Usvajanjem sertifikacije za SA 8000 organizacija se obavezuje da će voditi računa o društvenom uticaju svojih aktivnosti, kao i o uslovima u kojima zaposleni, partneri i dobavljači rade. Primenljiv je na sve firme, bez obzira na veličinu i deo sveta u kojem posluju. SGS sertifikacija za SA 8000 omogućava vašoj organizaciji da razvija i unapređuje društvenu odgovornost u svim aktivnostima. Saradnja sa iskusnim proveravačima na primeni najrasprostranjenijeg standarda za radna mesta u svetu pokazuje da na društveno odgovoran način dajete ugovorne ponude i širite poslovanje.

Prednosti standarda za sertifikaciju SA 8000:

  • Dokazuje da ste društveno odgovorni i da se prema zaposlenima odnosite na moralan način i u skladu sa svetskim standardima.
  • Omogućava vam da poboljšate upravljanje lancem snabdevanja i njegove performanse.
  • Omogućava vam da ostvarite usaglašenost sa svetskim standardima i smanjite rizik od nemara, javne izloženosti i mogućeg spora.
  • Podržava ostvarenje vizije vaše korporacije, kao i građenje i produbljivanje odanosti zaposlenih, kupaca i zainteresovanih strana.
  • Omogućava vam da pokažete da na društveno odgovoran način dajete ponude za međunarodne ugovore ili lokalno širite poslovanje.

Partnerstvo sa SGS-om zbog sertifikacije vodi ka unapređenju performansi i talenata, doslednim i usaglašenim lancima snabdevanja i održivijim odnosima sa kupcima, čime se postižu rentabilnost i konkurentnost.

Pokažite da vaša organizacija vodi računa o društvenoj odgovornosti tako što ćete postati partner SGS-s zbog dobijanja sertifikacije za SA 8000.

Povezane usluge

Druge usluge

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija