Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Saudijska Arabija - SASO sertifikat o usaglašenosti

Kraljevina Saudijska Arabija zahteva da sve pošiljke proizvoda koji su pokriveni tehničkim propisom Saudijske organizacije za standarde, metrologiju i kvalitet (SASO) i koji će se izvoziti u zemlju bi trebalo da poseduju sertifikaciju o proizvodu i da svaka pošiljka bude praćena sertifikatom otpreme. Ovi sertifikati označavaju usaglašenost sa primenjivim standardima i tehničkim propisima.

Sa razvojem Saudijskog programa bezbednosti proizvoda (SALEEM), SASO je primenio SABER, elektronsku platformu za procenu usklađenosti. SASO podstiče trgovce da koriste ovu platformu za zahtevanje i pribavljanje sertifikata proizvoda i otpreme za robu na koju se odnose SASO tehnički propisi, kao i da zahtevaju i pribavljaju samostalnu deklaraciju i sertifikat otpreme za robu koja nije pokrivena nijednim SASO tehničkim propisom.

U SGS-u nudimo različite usluge za pomoć klijentima kroz proces usaglašavanja sa saudijskim tehničkim propisima i saudijskim standardima. U zavisnosti od prirode proizvoda, SGS može da vam pomogne:

  • delujući kako SASO akreditovano sertifikaciono telo za izdavanje sertifikata o proizvodu i obradu sertifikata otpreme za sve proizvode pokrivene Tehničkim propisom u svim regionima sveta;
  • unošenjem svih proizvoda u SABER sistem koje uvoznik namerava da iznese na lokalno saudijsko tržište; neophodno je da oni budu registrovani u SABER-u pre izdavanja sertifikata o proizvodu;
  • izdavanjem izveštaja o tehničkoj proceni za proizvode na koje se ne odnosi nijedan Tehnički propis, radi potkrepljivanja tvrdnji o usaglašenosti sa relevantnim saudijskim standardima.

SGS je organizacjia za sertifikaciju koju je akreditovala SASO i već preko 12 godina pomaže SASO-u i Ministarstvu trgovine i investicija u poslovima procene usaglašenosti proizvoda.

Naše široko iskustvo u upravljanju programima procene usaglašenosti širom sveta nam omogućuje da ponudimo efikasna, sveobuhvatna i prilagođena rešenja izvoznicima i osiguramo da njihove pošiljke budu u saglasnosti sa primenljivim zahtevima.

Povezane usluge

Druge usluge

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija