Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Prenosiva oprema za uzimanje uzora i testiranje tečnog prirodnog gasa (LNG)

SGS LNG analizator uzorka je projektovan da obezbedi jednostavno, precizno i ekonomično sredstvo uzimanja uzorka i merenja lakih gasova tečnih naftnih goriva na lokacijama sa veoma malo prostora.

Upotrebe prenosivog uređaja za uzimanje uzorka tečnog prirodnog gasa (LNG, engl.)

Uređaj za uzimanje uzorka obuhvata ABB Inc. gasni hromatograf (GC) i namenjen je za gradilište za neprekidnu analizu uzorka tokova gasa, obezbeđujući podatke o sastavu kao i kalorijsku vrednost. Projektovan je za tokove gasa koji obuhvataju tokove prirodnog gasa (NG), tečnog prirodnog gasa (LNG) i tečnog naftnog gasa (LPG). Ovaj uređaj može da sakuplja i zadržava informacije o analizi za jedan do četiri nezavisna uzorka tokova.

Njegove primene obuhvataju:

 • Transport
  • Prenos i distribucija
 • Usluge inspekcije
  • Prenos odgovornosti sa rezultatima metrološkog kvaliteta
  • proizvodnju;
  • Sakupljanje gasa
  • Tržišta krajnjeg korisnika gasa
 • Prenos odgovornosti
  • Nezavisna verifikacija sistema za uzimanje uzoraka na terminalu
  • Ispitivanje korelacija
  • Verifikovanje kvaliteta na platformi
  • Kontrola starenja tovara

Osnovne karakteristike analizatora uzorka

 • Projektovanje sistema usklađen je sa ISO 8943 metodom uzimanja uzorka
 • Oprema za testiranje montirana na terenu namenjena je prikupljanju isprekidanih uzoraka gasa, integrisana sa GC konfigurisana da obezbedi merenja N2, CO2 i lakih tečnih naftnih goriva putem C6+, i obezbedi kalorijske vrednosti.
 • Konvencionalne analitičke komponente, ne gasna hromatografija na čipu
 • Windows CE operativni sistem
 • Interaktivni grafički prikaz koji se aktivira magnetnim kontaktom
 • Izračunate vrednosti obuhvataju:
  • Gasna kompresibilnost po AGA
  • Stvarna relativna gustina (specifična gravitacija
  • Btu/CV Valu
  • GPM (galoni tečnosti na hiljadu kubnih stopa
  • Wobbe indeks
  • Metanski broj
  • Opcioni proračuni obuhvataju: AGA 10 brzina zvuka, tačka rošenja tečnih naftnih goriva
 • Namenjeno za cevovod -kvalitetan prirodni gas. 800 do 1500 Btu po standardnoj kubnoj stopi (29,8 do 55,9 mega džula/ po metru³) sa manje od 100 PPM H2S
 • Proračuni na: GPA 2172-96 (Z prema AGA 8 ili jednom virialnom sabiranju) i ISO 6976-95; ISO 12213 (prema AGA8); u budućnosti - ASTM D 3588, GOST ili ISO masa
 • Odgovara ili premašuje GPA 2261-99 za linearnost

Prednosti analizatora uzorka

 • Nezavisna, nepristrasna usluga
 • Jednostavano, jeftino i ekonomično za rad
 • Mali i lak (oko 25 kilograma)
 • GC konstrukcija eliminiše onboard PC kao potreban
 • Onboard memorija može da pamti maksimalno 480 analiza, sa dodatnom memorijom kao opcijom
 • Slaba potrošnja struje, omogućava prema proceni 30 sati rada
 • Srazmerno slaba potrošnja gasa nosioca (GC)
 • Omogućava uzimanje uzorka u zatvorenom kolu, eliminiše prolazne emisije štetnih gasova
 • Integrisani špric za uzimanje uzorka omogućava veoma niske brzine uzorkovanja, sa < 0.1 cc/min lako dostižnim, omogućava složeno uzimanje uzorka

Saznajte više o tome kako analizatori uzorka tečnog prirodnog gasa (LNG) od SGS-a mogu da pomognu u vašem radu.

Kod prenosa odgovornosti nad LNG proizvodima, sakupljanja reprezentativnih nekontaminiranih uzoraka ključ je obezbeđivanje regulatornog usaglašavanja i demonstriranja ispunjenja Vaših ugovonih obaveza.

Povezane usluge

Druge usluge

Kontaktirajte nas

 • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija