Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Potpun kvalitet izlaza (FOQ)

SGS obezbeđuje uslugu potpune garancije kvaliteta izlaza (FOQ) koja pokriva neslaganja u kvalitetu uočena između utovara i istovara tereta.

Garancije kvaliteta izlaza utvrđuju da će kvalitet vaše transportovane robe ostati u okviru ugovorom utvrđenih parametara pri istovaru. Rezultat je dvostruk. Kao prvo, naša FOQ usluga utvrđuje da će varijable svojstvene metodama uzorkovanja i testiranja biti izbegnute. Kao drugo, FOQ usluga znači da mi preuzimamo odgovornost za neslaganja u kvalitetu između utovara i istovara prema posebno ugovorenim uslovima.

U oba slučaja, naša garancija kvaliteta svodi na minimum vaše trgovinske rizike i eliminiše vaše izlaganje potraživanjima i finansijskim gubicima.

Druge usluge garancije:

  • sveobuhvatno pokriće
  • potpuna garancija izlaza (FOG)
  • garancija kod odbijanja
  • kamata prodavca / osiguranje od nepredviđenih okolnosti

Da saznate o ovim uslugama - i saznate kako vas naša FOQ usluga štiti od neslaganja u kvalitetu uočenih između utovara i istovara - kontaktirajte SGS odmah.

SGS obezbeđuje uslugu potpune garancije kvaliteta izlaza (FOQ) koja pokriva neslaganja u kvalitetu uočena između utovara i istovara tereta.

Povezane usluge

Novosti i uvidi

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija