Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Obuka za inspektore

Pošto znamo da je osoblje najvažniji resurs, pružamo obuku inspektora, tako da ne morate brinuti o tome da li inspektori obavljaju svoj posao po istim visokim standardima kao i SGS-ovi nezavisni stručnjaci.

Znamo da ne postoji sam jedno rešenje za obuku koje odgovara zahtevima svih naših klijenata. Zato naši programi za obuku za inspekciju kolskih vaga počinju ispitivanjem zahteva za obuku osoblja, kao i usklađivanjem sa zakonima, propisima itd. Međutim, tražimo da inspektori poseduju tehničke veštine i veštine stvaranja međuljudskih odnosa kako bi se uključili u obuku za softver za kontrolu koji će se koristiti.

Obuka je dugoročan proces: Menadžment svake godine pravi nacrt programa obuke za sve zaposlene. Zahteve obuke određuje uprava sektora putem pravilno dokumentovane procedure. Osoblje koje prođe bilo koju obuku dobija sertifikate i piše izveštaj o obuci rukovodiocu sektora koji ocenjuje nivo postignuća i efikasnost obuke.

Program je osmišljen tako da se obuka održava na radnom mestu i na taj način osoblje koje nije upoznato sa procesima obeštavaju oni koji su upoznati. Naglašavamo važnost toga da obučeno osoblje pomaže novom ili manje iskusnom osoblju.

 • Tehničke veštine
  Potrebno je da polaznici poznaju rad na računaru i da dobro shvataju postojeće procedure u njihovom tekućem radnom okruženju.

 • Veštine u međuljudskim odnosima
  Kako se vaš program za kontrolu opterećenja osovine razvija, tako je potrebno da polaznici razgovaraju sa kolegama o prednostima i operativnim ograničenjima programa.

  Kasniji program obuke je dovoljno značajan da polaznici steknu potrebne veštine kako bi mogli da koriste specijalni softver za primenu programa inspekcije vozila. Polaznici dobijaju sertifikat kojim se potvrđuju njihova postignuća na obuci i imajui priliku da nas izveste o tome koliko je naš program obuke bio uspešan.

 • Integritet
  Osnovni deo obuke naglašava potrebu za poštenjem i integritetom radi bezbednosti vozača, drugih učesnika u saobraćaju i transportera koji poštuje zakone.

 • Rezultat
  Naši paketi obuke daju vam konkurentsku prednost tako što u vašu ogranizaciju uvode neke od kvaliteta i veliku stručnost koju je SGS stekla tokom više od jednog veka rada na polju kontrolisanja, ispitivanja, verifikacije i sertifikacije.
SGS razume značaj kvalifikovanih stručnjaka za kontrolu vaga, koji su obučeni po najvišim standardima.
SGS razume značaj kvalifikovanih stručnjaka za kontrolu vaga, koji su obučeni po najvišim standardima.
SGS razume značaj kvalifikovanih stručnjaka za kontrolu vaga, koji su obučeni po najvišim standardima.

Povezane usluge

Druge usluge

Kontaktirajte nas

 • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija