Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Mikotoksini

SGS redovno vrši ispitivanje mikotoksina radi utvrđivanja bezbednosti hrane i usaglašenosti sa strogim propisima u mestu.

Mikotoksini su klasirani u svojoj toksičnosti prema vrsti i krajnjem korisniku. Naša ispitivanja mikotoksina koriste enzimsko imunoapsorpciono testiranje (ELISA) ili tečnu hromatografiju sa tandemskom masenom spektrometrijom (LC MSMS). Ove metode analize mikotoksina isporučuju odgovarajuće nivoe detekcije i kvantifikacije, čime utvrđuju da li vaša hrana za životinje odgovara normativnim zahtevima za prisutne nivoe mikotoksina.

Odobrene i ovlašćene laboratorije

Kako bismo održali svoju reputaciju po nezavisnosti, integritetu i inovaciji, naše laboratorije za ispitivanje mikotoksina rade prema strogim smernicama i imaju ISO 17025 i ISO 9001:2008 ovlašćenja. Sa kadrom koji čine naučnici i tehničari sa godinama laboratorijskog iskustva - kao i diplomama iz oblasti hemije, mikrobiologije i agronomije - naše laboratorije su takođe dobile odobrenje nekoliko asocijacija za hranu za životinje.

Obzirom da se pridržavamo najviših industrijskih standarda, vaša hrana za životinje će zasigurno zadovoljiti nacionalne i međunarodne propise za nivoe mikotoksina. Saznajte odmah kako vam možemo pomoći.

Ako su određeni nivoi mikotoksina (na pr. aflatoksina B1, deoksinivalenola (DON-a), fumonizina, ohratoksina, zearalenona, T-2 toksina) prisutni u hrani za životinje, mogu štetno da utiču na zdravlje ljudi i životinja.

Povezane usluge

Druge usluge

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija