Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Kontrole opterećenja osovine vozila

Prekomerna težina kamiona i autobusa je opasna sa tačke gledišta bezbednosti na putu i može izazvati oštećenje puteva pre vremena, kao i infrastrukture mostova i zgrada. Ovo zauzvrat povećava troškove agencije za puteve, kao što su izgradnja, popravka i održavanje zajedno sa pratećim radom i materijalom.

Neki putari danas odbijaju da daju putnu garanciju ukoliko nije obezbeđeno adekvatno sprovođenje kontrole opterećenja osovine. U nekim zemljama kolske vage su oblast podložna korupciji i prepreka trgovini, posebno na glavnim trgovinskim koridorima. SGS-ova kontrola osovinskog opterećenja vozila, uz usluge upravljanja kolskim vagama i konsultanskim uslugama, može pružiti vladama i vlastima (primarni, sekundarni, tercijarni i gradski putevi) nezavisne ekspertize i garanciju koja im je potrebna za zadržavanje kamiona i autobusa sa prekomerno opterećenom osovinom, kao i poboljšati bezbednost na putu i staviti na snagu planove za zahteve gradnje puteva i infrastrukture. Naše konsultantske usluge i usluge upravljanja su osmišljene tako da se utvrdi usaglašen skup pravila, propisa i mera za sprovođenje bezbednosti na putu, uz najnovije informacije i tehnologiju. Od „green field ” projekta centra za kontrolisanje opterećenja osovine prilagođenog i pogodnog za vaše određeno okruženje do unapređenja i poređenja postojećih mernih stanica i operacija sa „najboljim u klasi".

Naše ponude usluga kreću se od fiksnih mernih stanica i vaga do mobilnih operacija po principu 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji i 365 dana u godini.

SGS vam može pomoći tako što će angažovati fiksne ili mobilne vage, zaposliti i upotrebiti kolske vage na tačkama ulaska, kao što su luke i granice, kao i na različitim strateškim lokacijama duž glavnih i alternativnih puteva i posebno duž koridora na trgovačkim maršutama. Korišćenje kolskih vaga je takođe veoma korisno kada kamioni napuštaju fabriku ili depo, za utvrđivanje troškova luke, bezbedno korišćenje opreme za rukovanje teretom, kao i na carini. Utvrđujemo koncept opremljenosti pre i posle ispitivanja, nivo opremljenosti, i sl. merenje na jednosovinskim vagama, višeosovinskim vagama, vaganje u pokretu (mala i velika brzina), precizno merenje snimljeno na nadzornoj kameri, integritet podataka i prenos na klijentov server ili u bazu podataka.

Takođe, koristimo priliku da proverimo nacionalnu identifikaciju, registraciju vozila, ispravnost puteva, dozvolu za transport i vozačku dozvolu.

Udružite se sa SGS-om i bićete sigurni da:

  • birate savremeno i prilagođeno statičko i mobilno merenje težine vozila, opremu i metode za ispitivanje ;
  • koristite efikasnu IT infrastrukturu za podršku operacijama;
  • obučavate osoblje i menadžment;
  • upravljate planom javnih komunikacija.

Po pravilu, naš program za kontrolu opterećenja osovine vozila usredsređuje se na najčešće oblasti rizika, a zatim se proširuje na ostala vozila. Ali, ne postoji jedinstveno rešenje: svaka implementacija je prilagođena vašim preciznim zahtevima.

Povezane usluge

Druge usluge

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija