Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Izdavanje certifikata za opremu pod pritiskom

Izdavanje certifikata za opremu pod pritiskom koje obavlja kompanija SGS – ostvarite usaglašenost sa jedinstvenim zahtevima zemlje u kojoj poslujete.

Bilo da proizvodite ili koristite opremu pod pritiskom, kao što su ventili za pritisak, rezervoari, kotlovi, sistemi pod pritiskom i procesne instalacije, neophodno je da ostvarite usaglašenost sa strogim lokalnim i nacionalnim propisima. Naše usluge izdavanja certifikata za opremu pod pritiskom osiguravaju ostvarenje usaglašenosti sa jedinstvenim zahtevima zemlje u kojoj poslujete.

Zašto bi trebalo da izaberete usluge izdavanja certifikata za opremu po pritiskom koje obavlja kompanija SGS?

Kao vodeći pružalac usluga , SGS je prepoznat i akreditovan širom sveta za sprovođenje verifikacije opreme pod pritiskom. Kao rezultat toga, možemo da vam pomognemo da zadovoljite složene zakonske zahteve i zahteve za dokumentaciju za vašu opremu – gde god da se nalazite. Pored toga, naši inženjeri za odobrenje projekata, osoblje za kontrolu i revizori sistema kvaliteta locirani su širom sveta kako bi vam pružili profesionalne, stručne usluge na lokalnom jeziku.

Možemo vam pomoći da:

 • osigurate zadovoljenje ključnih zahteva za sigurnost;  
 • zadovoljite odgovarajuće procedure procene usaglašenosti;
 • dobijete potrebne certifikate za opremu pod pritiskom zahvaljujući našoj stručnosti kao nezavisnog i ovlašćenog tela;
 • ispoštujete rokove uz efikasan postupak izdavanja certifikata o odobrenju projekta.

Vodeći pružalac usluga izdavanja certifikata za opremu pod pritiskom širom sveta

Uz našu stručnost, iskustvo, resurse i mrežu ovlašćenih kontrolora širom sveta, u jedinstvenom smo položaju koji nam omogućava da vam pružimo nezavisno izdavanje certifikata za opremu pod pritiskom. Takođe razvijamo strategije za pristup tržištu i strategije prihvatanja tokom čitavog procesa planiranja proizvoda i faze njegovog razvoja. Zbog toga smo mi vaš idealan partner tokom svake faze životnog ciklusa vaše opreme pod pritiskom – od planiranja do izrade i stavljanja u upotrebu.

Naše usluge izdavanja certifikata za opremu pod pritiskom obuhvataju usluge kao što su:

 • Odobrenje za osoblje i procedure povezivanja
 • Ispitivanje projekta
 • Utvrđivanje kvaliteta vode u unutrašnjem kotlu
 • Terenska kontrola i koordinacija
 • Povremene kontrole za vreme faze izgradnje
 • Odobrenje za materijale
 • Periodične vizuelne kontrole 
 • Periodične provere i revizije
 • Kontrola, ispitivanje i certifikacija proizvoda
 • Odobrenje sistema kvaliteta
 • Procena i analiza rizika 
 • Odobrenje za sigurnosni uređaj i za kontrole spoja
 • Ispitivanja nabijanja pritiska kod parne opreme
 • Provera i odobrenje tipa
 • Potvrda proračuna i nacrta pre izgradnje
 • Potvrda dnevnika zavarivanja i certifikata za materijale
 • Procedura zavarivanja i kvalifikacije za zavarivanje za sve međunarodne standarde
 • Prisustvovanje hidrostatičkom ispitivanju

Obratite nam se već danas kako biste saznali na koji način naše usluge izdavanja certifikata za opremu pod pritiskom mogu da vam pomognu da ostvarite usaglašenost sa jedinstvenim zahtevima zemlje u kojoj poslujete.

Povezane usluge

Druge usluge

Kontaktirajte nas

 • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija