Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Ispitivanje vode

Preciznom procenom kvaliteta vode, naše pouzdane i ovlašćene analitičke usluge daju potporu vašim radnjama vezanim za upravljanje poljoprivrednim vodama. Možemo sprovesti ispitivanje vode za zemljoradnju na osnovu sledećih parametara:

Amonijum-nitrata

Obično se nalazi u podzemnoj vodi (bušotinama) - naročito u intenzivnim poljoprivrednim oblastima - ili gde se koriste jamski toaleti.

Arsena

Ova otrovna hemikalija može biti prisutna u podzemnoj vodi, naročito u rudarskim oblastima.

Kadmijuma

On se obično javlja zajedno sa cinkom u kiselim vodama.

Kalcijuma i mangana

Ove hemikalije izazivaju skaliranje i mogu da smanje penušava svojstva sapuna.

Hlora

Nivo hlora može da se podigne u vrućim, sasušenim oblastima, pri veoma velikim koncentracijama može da izazove povraćanje i mučninu.

Bakra i cinka

Ove hemikalije mogu da se pojave kada se koriste bakarne cevi sa vodom niske pH vrednosti, utičući na boju vode.

Električne provodljivosti (EC)

EC nivo je pokazatelj ukupno rastvorenih soli (TDS).

Odnosa apsorpcije natrijuma (SAR)

Ovo se koristi za procenu pogodnosti vode za navodnjavanje.

Fluora

Nivoi u podzemnim vodama mogu da se podignu u vrućim, sasušenim oblastima.

pH

Ovo može da ukaže na moguću koroziju ili skaliranje.

Kalijuma i natrijuma

Moguće je predvideti uticaj ovih soli na slanost.

Stupite odmah u kontakt sa SGS-om da saznate kako naša usluga ispitivanja vode može pomoći u poboljšanju kvaliteta i upravljanju resursima.

SGS-ove usluge ispitivanja poljoprivrednih voda mogu da vam pomognu da procenite kvalitet vode, poboljšate upotrebu - naročito kada se radi o navodnjavanju - i da vam pomognu u boljem upravljanju vašim resursima.

Povezane usluge

Druge usluge

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija