Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Ispitivanje sirove nafte

Naša procena ispitivanja sirove nafte vam pomaže da ulje efikasnije ponudite na tržištu, kao i da olakšate identifikaciju potencijalnih partnera u lancu vrednosti.  

Prednosti ispitivanja sirove nafte

Kao vodeći u industriji ispitivanja nafte, mi shvatamo da je snabdevanje određene rafinerije odgovarajućom sirovom naftom od presudne važnosti za sprečavanje problema u vezi sa prinosima, kvalitetom i proizvodnjom. Analiza sirove nafte od strane SGS-a vam pomaže da osigurate da je vaša sirova nafta kompatibilna sa obradom u ciljnoj rafineriji. Analiza će potvrditi i da će krajnji proizvod biti isporučen na vreme, da će biti očekivanog kvaliteta i bez prekida u snabdevanju.

Naša fleksibilna rešenja ispitivanja vam omogućavaju da pokažete svoju posvećenost snabdevanju podataka o sirovoj nafti koji ispunjavaju precizne standarde neophodne za obradu. Potpuna karakterizacija vaše sirove nafte ne samo da olakšava posao ekipi iz rafinerije već planere poslovanja stavlja u najbolji mogući položaj za uvećanje profita.

Procena sirove nafte od strane SGS-a

Upotrebom mnoštva standardnih i inovativnih postupaka, SGS-ove laboratorije za ispitivanje sirove nafte obezbeđuju molekularnu i hemijsku karakterizaciju sirove nafte. Informacije se generišu na opsegu raspodele ključanja i na svakom zahtevanom deliću unutar opsega korišćenjem mnoštva postupaka fizičkog testiranja. Mi kao deo normalne analize opštih svojstava sirove nafte merimo sadržaj sumpora, sadržaj azota, viskozitet, svojstva na hladnom i sadržaj metala. Mi analizirano i sporedni gas kod sirove nafte i obezbeđujemo vam potpunu analizu ugljovodonika uključujući ključne podatke o zdravlju i bezbednosti, kao što su sadržaj vodonik-sulfida i prisustvo bilo koje vrste žive.

Zbog čega SGS?

SGS je afirmisan vodeći dobavljač usluga uzorkovanja, merenja, analize i sertifikacije za delatnosti koje obrađuju velike zapremine tečnosti. Naša jedinstvena mešavina domaćeg znanja i globalne pameti je bez presedana u industriji, pomažući nam da poboljšamo efikasnost, smanjimo rizik i pružimo vam konkurentnu prednost.

Saznajte više o SGS-ovim uslugama ispitivanja sirove nafte.

Kako industrija u proizvodnju ubacuje sve širi spektar sirove nafte, SGS pruža analitičke podatke koji su vam potrebni kako biste maksimalno iskoristili nove prilike.

Povezane usluge

Druge usluge

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija