Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Ispitivanje plodnosti zemljišta

Precizna zemljoradnja počinje sa tačnom procenom plodnosti. To se postiže kroz precizno uzorkovanje (sa GPS-om), ispitivanje i mapiranje uz pomoć geografskih informacionih sistema (GIS). Uz korišćenje bilo mrežnog, bilo zonskog uzorkovanja zemljišta, možemo prilagoditi ovu uslugu zasnovanu na GPS-u vašim poslovima i ispitivati makro i mikro hranljive materije, pH, slanost, sadržaj ugljenika i još mnogo toga.

Možemo isporučiti plan za upravljanje hranljivim materijama (NMP) koji vam omogućava da:

  • povećate preciznost, što omogućava smanjenje troškova đubriva;
  • povećate prinos zahvaljujući preciznim preporukama za upravljanje usevima;
  • povećate zaštitu životne sredine kroz preciznu primenu proizvoda;

Da biste doveli do maksimuma svoj profit i povećali efikasnost, a ujedno održali dobro upravljanje životnom sredinom, kontaktirajte SGS da se raspitate o našim uslugama upravljanja plodnošću zemljišta i hranljivim materijama.

SGS vam pomaže da tačno procenite i precizno upravljate plodnošću zemljišta smanjujući troškove, kao i negativan uticaj đubriva na životnu sredinu, a ipak poboljšavajući prinose svojih useva.

Povezane usluge

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija