Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Ispitivanje biogoriva

Kao odgovor na rast tržišta biogoriva, SGS nudi usluge ispitivanja za sve aspekte lanca snabdevanja biogorivima. To podrazumeva ispitivanja sirovih proizvoda biomase, optimizaciju i ispitivanje obrade, kao i sertifikaciju emisija uključujući specijalističke proizvode za sektore vazdušnog i pomorskog transporta.

Šta su biogoriva?

Biogoriva su oblik obnovljive energije dobijen iz veoma širokog spektra proizvoda zasnovanih na biomasi. Trenutno postoje dva glavna oblika: bioetanol i metilni ester masnih kiselina (MEMK). Bioetanol se proizvodi destilacijom različitih materija koje sadrže šećer. MEMK se proizvodi ekstrakcijom biljnog ulja iz raznih biljaka kao što su divlji proso i jatrofa i njenom naknadnom esterifikacijom. Zatim se prečišćava kako bi se proizvelo netoksično, biorazgradivo gorivo visokih specifikacija.

Trenutno, i bioetanol i MEMK se mešaju sa benzinom i dizelom kako bi se napravila biogoriva koja mogu da se koriste u nemodifikovanim motorima. Nova goriva za avio-industriju dobijena iz izvora biomase tek ulaze u upotrebu.

Naše usluge ispitivanja biogoriva

Kako bi podržali kretanje prema održivim gorivima, države Evropske unije (EU) su potpisale Direktivu o obnovljivim gorivima, koja postavlja ciljeve za uvođenje svih vrsta zamenskih izvora energije uključujući biogoriva kako bi se smanjila zavisnost od naftnih derivata. Goriva trenutno moraju da ispunjavaju standarde kvaliteta EN228 i EN590, koji omogućavaju blendiranje bioetanola i MEMK-a sa konvencionalnim gorivima.

SGS obezbeđuje:

 • sertifikaciju komponenti biogoriva prema ASTM D6751 i EN 14214;
 • sertifikaciju benzina i dizela prema EN228 i EN590;
 • laboratorije akreditovane prema ISO 17025;
 • kontrolu/verifikaciju sirovih proizvoda biomase;
 • kvantifikaciju i karakterizaciju komponenti biogoriva u mineralnim gorivima (prema E5/E10/E15/ E85 za etanol u standardnom benzinu i B5/B10 za biogorivo u dizelu);
 • mikrobiološku analizu;
 • optimizaciju procesa i ispitivanje nusproizvoda;
 • doziranje aditiva i tretmane postupaka za poboljšanje kvaliteta proizvoda;
 • poboljšivače tečenja nafte, biocide i antioksidante;
 • hemijske i aditive sa amonijakom koji se koriste u sistemima za emisiju izduvnih gasova;
 • tehničke i konsultantske usluge za probleme u logistici, distribuciji i lancu snabdevanja;
 • usluge kontrolisanja velikih isporuka goriva.

Zbog čega SGS?

SGS, kao vodeći u svetu u uslugama ispitivanja za industriju nafte i gasa, razvio je tehničku stručnost u oblasti biogoriva. Klijentima nudimo sveobuhvatan spektar prilagođenih usluga ispitivanja kroz našu globalnu mrežu vrhunskih laboratorijskih postrojenja, podržavajući svaku fazu lanca snabdevanja biogorivima.

Saznajte više o uslugama ispitivanja biogoriva od strane SGS-a.

Potreba za smanjenjem emisija gasova koji izazivaju efekat staklene bašte i zavisnosti od naftnih derivata je utabala put ekspanziji biogoriva.

Kontaktirajte nas

 • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija

Povezane usluge

Druge usluge