Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Ispitivanje betona i agregata

Beton i agregat koje koristite u okviru vaših građevinskih projekata moraju da zadovolje stroge propise i standarde kvaliteta. Kako su ovi standardi često obavezni, ispitivanje betona i agregata koje obavlja nezavisna treća strana neophodno je radi osiguranja usaglašenosti. Naš kompletan dijapazon usluga ispitivanja betona i agregata može da vam pomogne da osigurate kako kvalitet vašeg betona, tako i kvalitet vašeg agregata.

Zašto bi trebalo da koristite ispitivanje betona i agregata koje obavlja kompanija SGS?

Kao nezavisna treća strana, pružamo vam visokospecijalizovano osoblje, tehnologiju i laboratorije za ispitivanje, kao i akreditaciju za širok dijapazon nacionalnih i međunarodnih standarda. Možemo vam pomoći da:

 • ostvarite usaglašenost sa odgovarajućim propisima i standardima kvaliteta;  
 • donesete informisane odluke uz savete, smernice i kontrolu podataka ispitivanja;  
 • dobijete potrebno ispitivanje uz dogovorene postupke ispitivanja kada standardno ispitivanje nije odgovarajuće;  
 • osigurate kvalitet betona;
 • osigurate kvalitet agregata;
 • procenite osobine dostupnih materijala;  
 • kontrolišete kvalitet betona za vreme izgradnje i po njenom završetku;

sveobuhvatno ispitivanje betona za vaš projekat.

Nudimo vam sveobuhvatno ispitivanje betona u svakoj fazi vašeg projekta. Od ispitivanja gustine na terenu prilikom izlivanja betona do ispitivanja očvrslih uzoraka u pogledu fizičkih karakteristika u našim laboratorijama, naše ispitivanje betona obuhvata:

 • uzorkovanje svežeg betona i ispitivanje njegove gustine na gradilištu;
 • pravljenje i stvrdnjavanje ispitnih uzoraka na gradilištu i u našoj laboratoriji;
 • ispitivanje kompresije i savijanja;
 • ispitivanja kompresije na oblikovanim uzorcima i na jezgrima očvrslog betona;
 • ispitivanje mase očvrslog betona po jedinici zapremine;
 • vađenje i ispitivanje jezgara očvrslog betona;
 • ispitivanje savojne čvrstoće i čvrstoće očvrslog betona;   
 • ispitivanje pritisne čvrstoće maltera po jedinici mase;  
 • ispitivanje apsorpcije vode i propusnih šupljina;
 • ispitivanje prividne zapremine;

kompletan dijapazon ispitivanja agregata u svakoj fazi vašeg projekta.

Nudimo vam širok dijapazon ispitivanja agregata u svakoj fazi vašeg projekta. Od našeg praćenja kontrole kvaliteta na terenu prilikom vađenja agregata do određivanja njegovih fizičkih karakteristika u našim specijalizovanim laboratorijama, naše usluge obuhvataju:

 • Ispitivanje gustine rastresitog materijala 
 • Određivanje vrednosti trenja poliranog agregata
 • Ispitivanje gustine čestica i apsorpcije vode 
 • Granulometrijska analiza
 • Ispitivanje materijala sa česticama manjim od 75 ìm\
 • Ispitivanje oblika čestica  
 • Određivanje indeksa lakih čestica u agregatu 
 • Određivanje angularnog momenta  
 • Određivanje distribucije finih čestica  
 • Određivanje drobljivosti agregata  
 • Ispitivanje varijacije otpornosti mokrog/suvog agregata  
 • Ispitivanje otpornosti na drobljenje i habanje mašinom „Los Angeles“  
 • Ispitivanje čvrstoće  
 • Određivanje količine slabih čestica u agregatu  
 • Određivanje sadržaja gline i sitnih čestica mulja u agregatu  
 • Određivanje zagađenosti organskim materijama osim šećera
 • Određivanje otpornosti na struganje
 • Određivanje boje agregata
 • Određivanje prosečne veličine najmanjih čestica  
 • Određivanje otpornosti na habanje trenjem  
 • Određivanje pritisne čvrstoće slobodnog uzorka
 • Određivanje udela šećera u hloridno-sulfatnim agregatima
 • Petrografsko ispitivanje
 • Određivanje distribucije i oblika prevelikih čestica

Metode laboratorijskih ispitivanja agregata koje obavljamo van terena obuhvataju:

 • uzorkovanje sa transportne trake;
 • ispitivanje jezgara agregata iz transporta, sa zaliha, drobljenih uzoraka, uzoraka stena i uzoraka uzetih bušenjem;
 • priprema uzorka – stabilizovan materijal za popločavanje.

Obratite nam se već danas kako biste saznali kako naša ispitivanja betona i agregata mogu da vam pomognu da zadovoljite zahteve usaglašenosti sa propisima i osigurate kontrolu kvaliteta.

Ispitivanje betona i agregata koje obavlja kompanija SGS – pomaže vam da osigurate usaglašenost kvaliteta vaših betona i agregata sa obaveznim propisima i standardima kontrole kvaliteta.

Kontaktirajte nas

 • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija

Povezane usluge

Druge usluge