Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

ISO 22000:2018 – Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane – obuka za internog proveravača

ISO 22000:2018 obuka za internog proveravača za sisteme menadžmenta bezbednošću hrane – saznajte kako da obavljate internu proveru sistema menadžmenta hrane na osnovu standarda ISO 22000:2018.
Vesti i ažuriranja
Naša rešenja za obuke su razvili eksperti u tom polju kako bi pomogli orgnizacijama i pojedincima da poboljšaju lične kompetencije i veštine , jezgro koje omogućava razvoj održivog postojanja i konkurentsku prednost

Kroz ovu obuku polaznici će steći znanje i veštine koji su potrebni za:

 • obavljanje interne provere dela sistema menadžmenta hrane na osnovu standarda ISO 22000 ili ekvivalentnog;
 • izveštavanje o efikasnoj primeni i održavanju sistema menadžmenta u skladu sa standardom ISO 19011.

Po završetku ovog kursa, polaznici će moći da:

 • u vezi sa ciklusom planiraj-uradi-proveri-deluj (PDCA), objasne model sistema menadžmenta bezbednošću hrane zasnovanog na procesu za standard ISO 22000, kao i ulogu interne provere u održavanju i poboljšanju sistema menadžmenta bezbednošću hrane;
 • objasne ulogu i odgovornosti proveravača u planiranju, sprovođenju, izveštavanju i naknadnoj proveri interne kontrole sistema menadžmenta bezbednošću hrane u skladu sa standardima ISO 19011;
 • planiraju, sprovode, izveštavaju i naknadno proveravaju internu kontrolu dela sistema menadžmenta bezbednošću hrane na osnovu standarda ISO 22000 i u skladu sa ISO 19011.

Ovo je kurs obuke koji su sertifikovali Institut za ovlašćenu kontrolu kvaliteta (CQI) i Međunarodni registar sertifikovanih revizora (IRCA): 2023-PT 252.

Sertifikacija

Polaznici koji prođu ispit i kontinuiranu procenu, primiće sertifikat postignuća koji zadovoljava formalne zahteve za obukom pojedinca koji traži sertifikaciju kao IRCA proveravač ili vodeći proveravač. Sertifikat postignuća važi pet godina od datuma poslednjeg dana kursa u svrhe sertifikacije internog proveravača za CQI/IRCA.

Polaznici koji ne prođu kontinuiranu ocenu, a prisustvovali su tokom punog trajanja kursa, dobiće sertifikat o pohađanju.

Preduslovi

Pre započinjanja kursa, od polaznika se očekuje da poseduju prethodno znanje o sledećem:

 • sistemi upravljanja;
  • razumevanje ciklusa PDCA.
 • menadžment bezbednošću hrane;
  • poseduju osnovno znanje o konceptima menadžmenta bezbednošću hrane uključujući HACCP, analizu opasnosti, procenu opasnosti i rizika i upravljanje njima;
  • poseduju osnovno znanje o odnosu između menadžmenta bezbednošću hrane i zadovoljenja korisnika i zahteva korisnika za bezbednost hrane;
  • razumeju uobičajeno korišćene termine i definicije u vezi sa menadžmentom bezbednošću hrane, kao što se koriste u standardu ISO 22000.
 • ISO 22000
  • razumeju zahteve standarda ISO 22000, što mogu postići dovršetkom IRCa sertifikovanog kursa osnovne obuke o FSMS ili sličnog njemu.

Zbog čega SGS?

Kao lider u profesionalnoj obuci, oslanjamo se na godine globalnog iskustva kako bismo pružili mogućnosti za efikasno učenje i razvoj. Naše kurseve drže stručnjaci koji će vas podržati na vašem profesionalnom putu usavršavanja.

Obratite nam se da biste saznali više o našem kursu obuke za internog proveravača prema standardu ISO 22000:2018.

Kontaktirajte nas

 • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija

Povezane usluge

Druge usluge