Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

HSE procena

Kada je reč o vašem projektu fotonaponske solarne elektrane (PV), potrebno je uzeti u obzir spektar HSE zahteva. Naša procena HSE nudi sveobuhvatnu podršku u toku projektovanja vaših PV solarnih elektrana. Možemo vam pomoći da identifikujete sve probleme sa HSE i obezbedite da vaše postrojenje bude projektovano i planirano u skladu sa svim HSE propisima.

Zašto izabrati SGS-ovu procenu HSE?

Možemo vam pomoći da:

 • identifikujete trenutne i kritične probleme sa HSE;  
 • obezbedite da vaša PV solarna elektrana bude projektovana i planirana u skladu sa svim relevantnim regulativama i propisima;
 • zaštitite zdravlje i bezbednost radnika;
 • smanjite rizik od nesreće, krađe i štete;
 • smanjite rizik od oštećivanja životne sredine;  
 • poboljšate produktivnost na lokaciji;
 • dobijete preporuke za buduće bezbednosno održavanje.

Vodeća svetska procena HSE od strane stručnjaka za obnovljive izvore energije

Kao vodeća svetska kompanija za kontrolu, verifikaciju, testiranje i sertifikaciju, naša globalna mreža akreditovanih inspektora nudi neprevaziđeno iskustvo u sektoru obnovljive energije. Naš jedinstveni globalni uticaj nam omogućava da vam pružimo nezavisnu procenu HSE za PV solarne elektrane svuda u svetu.

Naše usluge za procenu HSE uključuju:

 • koordinacione dokumente;
 • analize bezbednosnih rizika;
 • verifikaciju i razvoj planova za zaštitu zdravlja i bezbednosti;
 • interne kontrole licenci;
 • proveru pristupnih dozvola;
 • kontrole pristupa za označene oblasti, kao što su skladište gasa i zatvoreni prostori;
 • verifikaciju kranova i operatera;
 • planiranje kolektivne zaštite;
 • planiranje opreme za ličnu zaštitu;
 • planiranje sigurnosne signalizacije;
 • određivanje trasa za prenos i evakuaciju;
 • snabdevanje eksternih HSE koordinatora;
 • smernice u vezi sa propisima za zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu;
 • obuku za menadžment i osoblje za nadgledanje i izvršavanje.

Kontaktirajte nas još danas da biste saznali kako naša procena HSE može pomoći da vaša PV solarna elektrana zadovolji sve vaše HSE obaveze.

SGS-ova procena zdravlja, bezbednosti i životne sredine (HSE) - obezbedite da vaše postrojenje bude projektovano i planirano u skladu sa svim važećim regulativama i propisima.

Kontaktirajte nas

 • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija

Povezane usluge

Druge usluge