Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

GMO Testiranje

Polemika i dalje postoji unekim zemljama kada je reč o upotrebi genetski modifikovanih organizama (GMO-a).
Polemika i dalje postoji unekim zemljama kada je reč o upotrebi genetski modifikovanih organizama (GMO-a).

Sa godinama iskustva u ovoj oblasti, SGS obezbeđuje usluge GMO testiranja koje vam ujedno nude i proverene metodološke rezultate koji će biti priznati širom sveta.

Naše GMO testranje može pomoći da se podstakne poverenje potrošača i da se utvrdi da vaša hrana za životinje zadovoljava odgovarajuće nacionalne i međunarodne kontrole. Metoda koju mi koristimo je standardna tehnologija polimerne lančane reakcije (PCR) koja kvantifikuje sve GMO-e prisutne u vašim uzorcima hrane za životinje. Ovo vam daje nezavisnu verifikaciju koja vam je potrebna da samouvereno trgujete sa zemljama koje stavljaju akcenat na proizvode bez GMO-a.

Kvalitativni GMO pregled zasnovan na DNK - uzorci semena

Koristimo ovaj test da potvrdimo odsustvo ili prisustvo genetski modifikovanog biljnog materijala u uzorku semena ili biljnom tkivu. Ovaj test kosristi kombinaciju dva specifična PCR testiranja koji ciljaju na ove genetske elemente: virus mozaika karfiola (CMV) 35S promoter i nos terminator. Koristeći ovaj test, možemo uočiti ogromnu većinu genetski modifikovanih biljnih varijeteta koji su trenutno u komercijalnoj proizvodnji širom sveta.

Kvalitativni GMO pregled zasnovan na DNK - uzorci hrane

Pri analiziranju obrađene hrane, može biti teško da se detektuje materijal dobijen iz genetski modifikovanih biljaka zbog njegove degradacije tokom procesa proizvodnje. Na primer, metode detekcije zasnovane na proteinima nisu odgovarajuće jer proces proizvodnje hrane može da uništi protein dobijen iz bilo kog genetski modifikovanog sastojka.

Međutim, mi koristimo najsofisticiranije tehnike DNK analize da detektujemo prisustvo GM slučajeva. Takvi slučajevi mogu biti prisutni u okviru DNK obrađene hrane, uključujući hleb, brašno, sojino mleko, tofu i biljna ulja. Nakon izdvajanja DNK iz ovih proizvoda, koristimo kombinaciju dva specifična PCR testiranja koja ciljaju na ove genetske elemente: CMV35S promoter i nos terminator.

Kvantitativno PCR testiranje zasnovano na DNK koristi standarde da odredi GMO nivoe od 0,01 procenata do 5 procenata. Uzorci se testiraju PCR-om u stvarnom vremenu što detektuje specifične DNK nivoe kroz period od 40 ciklusa.

Odobrene i ovlašćene laboratorije

Kako bismo održali našu reputaciju po nezavisnosti, integritetu i inovaciji, naše laboratorije za GMO testiranje rade prema strogim smernicama i imaju ISO 17025 i ISO 9001:2008 ovlašćenja. Sa kadrom koji čine veoma iskusni naučnici i tehničari, naše laboratorije su takođe dobile ovlašćenja nekoliko asocijacija za hranu za životinje. Mi koristimo međunarodne metode u svim svojim laboratorijama, uz validaciju metode na svakoj lokaciji. Učešće u testiranju stručnosti za GMO slučajeve obavlja se na godišenjem nivou, a imamo i laboratoriju za GMO testiranje sa ovlašćenjem Međunarodne asocijacije za testiranje semena (ISTA).

Ako biste želeli našu pomoć u postizanju potpune usaglašenosti sa propisima o odsustvu GMO-a, kontaktirajte SGS odmah da saznate više.

Povezane usluge

Novosti i uvidi

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija