Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Egipat - Usluge procene usaglašenosti

Da biste izvozili proizvode od tekstila i kože u Egipat, potrebno je da zadovoljite zahteve obaveznih državnih standarda kvaliteta i bezbednosti.

Implementiran i nadgledan od strane egipatske generalne organizacije za kontrolu izvoza i uvoza (GOEIC), program procene usaglašenosti zahteva sertifikaciju za raznu uvezenu robu.

GEOIC i Egipatski savet za akreditacije (EGAC) su odobrili SGS kao kontrolnu kuću treće strane za kontrolu, za ovu uslugu. Možemo da procenimo usaglašenost ograničenih proizvoda prema egipatskim ili međunarodnim standardima, po potrebi.

Krajem 2011. Egipatsko ministarstvo za trgovinu i industriju (MFTI) izdalo je dva ministarska dekreta koji zahtevaju sertifikat za kontrolu za svaku pošiljku proizvoda od tekstila i kože koja se uveze u Egipat. Nakon toga, GOEIC je izdao novi dekret, 961/2012, otkazujući i zamenjujući prethodna dva ministarska dekreta (626/2011 i 660/2011). Njegovi detalji su sledeći:

Izvršni ministarski dekret 961/2012:

  • gotovi odevni predmeti/odeća;
  • tepisi i itisoni;
  • kućni tekstili;
  • obuća i patike;
  • kožne torbe.

Novčanici i kaiševi se mogu procenjivati na zahtev klijenta.

Kako dobiti sertifikaciju u okviru ovog programa

Svaka pošiljka ograničene robe treba da bude fizički pregledana u zemlji porekla pre isporuke od kontrolne kuće koja predstavlja odobrenu treću stranu, a uzorci proizvoda moraju da budu analizirani u ISO 17025 akreditovanoj laboratoriji da bi pokazali da su u saglasnosti sa egipatskim standardima. Sertifikat o kontroli će biti izdat po pošiljci.

Ceo proces

Izvoznik, proizvođač, dobavljač ili uvoznik treba da odu do najbliže lokalne filijale ili SGS-a u Egiptu za uputstva. Uvoznici moraju da obezbede sve podatke o izvozniku da bismo mogli da kontaktiramo našu filijalu u zemlji isporuke. Oni će onda koordinirati stranu dobavljača.

Zahtevaćemo od izvoznika sve potrebne informacije o proizvodu i pošiljci (ateste, tehnički list, profakturu, itd.) To nam omogućava da pravilno identifikujemo robu, utvrdimo da li se atesti odnose na robu koja se isporučuje i da proverimo da li ispunjava egipatske standarde i zahteve.

Ukoliko dokumenti ne ispunjavaju egipatske standarde i/ili zahteve, kontaktiraćemo izvoznika da unapred organizuje uzorkovanje i ispitivanje. (Ponuda za usluge i izvoznike će biti dostavljena za prihvatanje pre naše posete.)

Po završetku, svi atesti će biti prosleđeni filijali koja će organizovati konačnu kontrolu pre otpreme. Procenićemo rezultate kontrole i ispitivanja i ako su u saglasnosti, izdaćemo Sertifikat o kontroli po prijemu konačne fakture i prevozne isprave.

Sa decenijama iskustva u upravljanju programima za procenu usaglašenosti širom sveta, nudimo vam efikasna i sveobuhvatna rešenja za brzo izbacivanje vaših proizvoda od kože i tekstila na tržište, obezbeđivanje kvaliteta i bezbednosti i smanjenje potencijalnih gubitaka.

Za više informacija kontaktirajte lokalno predstavništvo kompanije SGS.

Povezane usluge

Druge usluge

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija