Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Baždarenje i verifikacija opreme za testiranje

Za bezbedno testirana i pregledana vozila ključna je dobro održavana i precizno baždarena oprema za testiranje.

Zato SGS pruža uslugu koja se stara da vaša oprema za testiranje vozila precizno i efikasno meri i radi.

Naša usluga baždarenja i verifikacije se stara da vaša oprema na traci za testiranje pravilno radi. Na primer, možemo vam pomoći da baždarite, verifikujete i održavate opremu kao što je:

 • tester svetala;
 • tester emisija;
 • tester buke;
 • tester klizanja u stranu;
 • tester oslanjanja;
 • tester kočnica;
 • uređaj za usporavanje;
 • informacioni hardver i softver na traci za testiranje.

Zahvaljujući informacionom sistemu koji prati vašu opremu na traci za testiranje, uz SGS dobijate proces koji zaista pokriva sve od početka do kraja, tako da je stepen direktne intervencije kontrolora sveden na najmanju moguću meru. Informacioni sistem koji radi sa opremom na traci za testiranje nudi više značajnih prednosti. Na primer, on:

 • automatski beleži podatke;
 • optimizuje produkcione metode uvođenjem integrisane trake za testiranje i olakšavanjem promene vozila na traci;
 • kontroliše izvođenje testa od strane kontrolora i svodi subjektivne procene na najmanju moguću meru;  
 • pruža potpuno transparentan i zabeležen rezultat testa koji se može pratiti;
 • pruža osnovu za povećanu bezbednost i garanciju kvaliteta procesa testiranja;
 • osigurava postojanost ishoda na svim trakama za testiranje;
 • upozorava inspektore na kvarove opreme za testiranje i (ukoliko je moguće) automatski aktivira reaktivno održavanje.

Planirano održavanje

Informacioni sistem čuva podatke o vremenu kada je određenim delovima opreme potrebno redovno održavanje i baždarenje i po potrebi obaveštava tehničko osoblje. Servisni intervali i intervali baždarenja su programirani za svaki element.

Po završetku radova na održavanju, uz sertifikate o baždarenju izdaje se i potpuni izveštaj. Ovi sertifikati navode korišćene standarde baždarenja i pružaju praćenje do nacionalnih ili međunarodnih standarda. Vaše tehničko osoblje pregledava sertifikate i, nakon odobravanja, zadržava primerak.

Garancija postojanosti

SGS je razvio sistem verifikacije opreme koji garantuje postojanost, smanjuje vreme neaktivnosti i pruža vam potpuno poverenje u validnost opreme za testiranje.

Povezane usluge

Druge usluge

Kontaktirajte nas

 • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija