Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Proizvodnja , prerada i snabdevanje

Mi pružamo sledeće usluge na području proizvodnje , prerade i distribucije sirove nafte i prirodnog gasa, koje predstavljaju podršku vašem poslovanju:

Tražite nešto konkretno

  • laboratorijsko testiranje, projektovanje i prepuštanje usluga spoljnim saradnicima u cilju maksimizacije vaših profita ili smanjenja odliva kapitala;
  • Umeravanje,kalibracija/etaloniranje, čime se obezbeđuje precizno određivanje količine i kvaliteta;
  • kvalitetno blendiranje goriva radi optimizacije komponenti i kvaliteta proizvoda;
  • tretman tereta ,finansijski atraktivan, u cilju modifikacije parametara kvaliteta koji utiču na rukovanje teretom, bezbednost i ugovorne obaveze;
  • usluge merenja, uzorkovanja i analize prilikom prometa ( custody transfer);
  • Outsourcing ( prepuštanje) Upravljanja i rukovanja uzorcima i distribucije uzoraka ;
  • kolateralno upravljanje radi smanjenja vašeg rizika.

Saznajte više o uslugama koje nudimo kao podršku , proizvodnji, preradi i snabdevanju sirovom naftom i gasom.

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija