Contactaţi-ne

Ce căutați?

Trasabilitatea şi legalitatea lemnului

Îmbunătăţirea transparenţei şi trasabilităţii în sectorul forestier este esenţială pentru asigurarea autenticităţii de-a lungul întregului dumneavoastră lanţ de aprovizionare.

Politicile privind achiziţionarea de lemn solicită adesea ca lemnul să fie certificat prin mecanismul de gestionare durabilă a pădurilor (GDP) şi alte sisteme de certificare. Penuria de produse certificate afectează profund lanţurile de aprovizionare, subminând astfel profiturile, durabilitatea şi programele de refacere. 

Cauți ceva anume?

Îmbunătăţirea trasabilităţii cu ajutorul tehnologiei

Utilizarea tehnologiei pentru urmărirea traseului lemnului şi monitorizarea fluxurilor financiare a transformat conceptul de transparenţă în sectorul forestier. Asigurarea unui control eficient al circulaţiei lemnului garantează legalitatea lemnului exportat sau distribuit la nivel local, iar trasabilitatea sporită asigură faptul că datele privind lanţul de aprovizionare, de la pădure la punctul de export, sunt 100% exacte.

Gestionarea fondului forestier

Exploatarea forestieră ilegală subminează dezvoltarea durabilă a sectorului forestier. Utilizând tehnologia pentru a îmbunătăți gestionarea fondului forestier, veţi fi în măsură să localizaţi, monitorizaţi şi certificați lemnul în toate etapele. Prezenţa noastră remarcabilă în sectorul forestier mondial ne oferă o perspectivă unică asupra modului în care auditurile regulate, monitorizarea continuă şi verificarea independentă a producţiei de lemn a unei companii pot îmbunătăți lanţurile de aprovizionare şi durabilitatea.

Soluţiile noastre asigură o îmbunătăţire pe termen lung a gestiunii şi verificării informaţiilor legate de fondul forestier, şi contribuie la o mai bună guvernanţă în sectorul forestier. Aflaţi mai multe despre auditurile de verificare a legalităţii lemnului şi controlul naţional al fondului forestier.

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România