Contact

Waar bent u naar op zoek?

Vrijwillige activiteiten en andere regelingen

Bel ons nu op om te ontdekken hoe uw rapporten gecontroleerd moeten worden.

Er bestaan diverse vrijwillige rapporteringsinitiatieven op de huidige CO2-markt waarbij u uw rapportages broeikasgassen en CO2-voetafdrukmetingen kunt indienen. Voor een toename van het marktvertrouwen en om uw vrijwillige bijdrages geloofwaardig te maken, bieden we consistente evaluatiemethodes en onafhankelijke bewakings-, controle- en certificeringsdiensten. SGS is bevoegd diensten te verlenen volgens zowel de Voluntary Carbon Standard als de Gold Standard voor vrijwillige compensatieprogramma's

We kunnen tevens emissiereductiemetingen ratificeren die wetenschappelijk geloofwaardig zijn maar niet voldoen aan de criteria voor naleving van Clean Development Mechanism (CDM) (schoon ontwikkelingsmechanisme) of Joint Implementation-projecten. Hieraan liggen gewoonlijke politieke overwegingen ten grondslag, bijvoorbeeld als het gastland het Protocol van Kyoto niet heeft geratificeerd.

Net als bij emissiereducties op projectbasis, controleren we ook vrijwillige broeikasgasinventaris op ondernemingsniveau met behulp van ISO14064. Dit kan gebruikt worden voor openbare of bedrijfsinterne rapportage, kostenbeheer en om aandeelhouders en regelgevende instanties bewijs te leveren. Het laat zien dat uw management zich inzet voor de reductie van z'n CO2-voetafdruk en zich bewust is van de marktvoordelen van deze inzet voor toekomstige zakelijke kansen. Sommige ondernemingen hebben onze controles benut als een mogelijkheid om nu te handelen, in plaats van af te wachten tot nieuwe wetgeving verplichtingen oplegt.

Voorbeelden van onze vrijwillige controles zijn onder andere:

  • Compensatie van CO2-emissies in verband met vervoer met behulp van initiatieven in samenhang met het Protocol van Kyoto. 
  • Documentatie dat gebruikte tegoeden niet meer geldig zijn
  • Ontwikkeling van CO2-neutrale activiteiten en producten
  • Controle van emissies die voortkomen uit operatieve energie, gebruik van kantoorpapier en dienstreizen per vliegtuig van medewerkers 
  • Compensatie van de uitwerking van CO2-emissies van verzendingen

Door uw emissiereducties en uitspraken over broeikasgassen te controleren en te ondersteunen met het merk SGS verschaft u zich ontegenzeggelijk voordelen en vergroot u de geloofwaardigheid van uw project. Bel nu met ons team en ontdek hoe eenvoudig het voor uw onderneming is deel te nemen aan vrijwillige emissie-activiteiten en -plannen.

Uw vrijwillige rapportages van broeikasgassen en CO2-voetafdrukmetingen worden geloofwaardiger met onafhankelijke controle door klimaatveranderingsdiensten van SGS.

Verwante diensten

Other Services