Contact

Waar bent u naar op zoek?

Voertuigregistratie

SGS kan PSV's testen, inspecteren en registreren en een gemakkelijk toegankelijke database voor u inrichten waarmee u de status van elke voertuig in uw wagenpark kunt bewaken.

Indien gewenst kunnen wij de registratie van nieuwe voertuigen verrichten of wij kunnen - als daar behoefte aan is - de registratie van een volledige vloot van een land, regio of stad omzetten, zodat u een frisse start kunt maken. De fysieke kentekenplaten of het identificatiemerk van PSV's kunnen veiligheidskenmerken inhouden, zoals hologrammen of barcodes. Eventueel kunnen deze na verwijdering vernietigd worden om misbruik of kopiëren te voorkomen - voor dit doel maken wij gebruik van diverse innovatieve technieken.

SGS heeft een beheerplatform voor voertuigregistratie (VIMS) opgezet dat afgestemd kan worden op eventuele wettelijke vereisten. VIMS biedt de mogelijkheid om een compleet wagenparkprofiel aan te maken ten behoeve van betrokken instanties. Dit profiel kan een scala van aspecten afdekken van voertuigkeuringen tot kentekenregistraties. VIMS kan ook worden gebruikt voor het beheer van alle activiteiten na de kentekenregistratie. De gedetailleerde rapporten omvatten het leeftijdsprofiel van het wagenpark, de scores bij de keuringen en het voertuigenverloop. Een aantal van de fundamentele details die in VIMS vastgelegd worden, zijn o.a.:

 • Voertuiggegevens (datum van eerste registratie, merk, model etc.) 
 • De geregistreerde bezitter, 
 • Details over de verzekering, 
 • Inspectieresultaten 
 • Eventuele modificaties van het voertuig
 • Betalingsgegevens
 • Kentekenstatus

Activiteiten na de kentekenregistratie

 • Ontheffingen 
 • Dubbele registratie (indien het voertuig ook geregistreerd is onder een eventuele andere lokale instantie) 
 • Ongelukken
 • Klachten
 • Aangetekende bezwaren
 • Overeenstemming

Als een volledige registratie van het wagenpark en een gedetailleerde reeks beheerrapporten beschikbaar zijn, kan de regelgevende instantie op basis van de verzamelde informatie nagaan of aan alle gestelde eisen is voldaan, terwijl de eindgebruikers kunnen rekenen op een veilig en comfortabel gebruik van de voertuigen. Het registratieprogramma van SGS kan ook uitgebreid worden met de registratie van gecertificeerde/gediplomeerde chauffeurs en toegelaten PSV-houders/-exploitanten. De controle van de te registreren chauffeurs kan een onderzoek naar onbesproken gedrag en medische geschiktheid inhouden om veilig te stellen dat elke toegelaten chauffeur voldoet aan de criteria die de betreffende instantie hanteert.

Om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen moet voor uw wagenpark van publieke dienstvoertuigen (PSV - Public Service Vehicles) de aanmelding en kentekenregistratie verricht worden.

Verwante diensten

Other Services