Contact

Waar bent u naar op zoek?

Veiligheidsinformatiebladen, indeling en etikettering

Sinds de invoering van de REACH-verordening 1907/2006/EG zijn Veiligheidsinformatiebladen de belangrijkste manier om informatie over chemische stoffen te verstrekken via de toeleveringsketen. De Veiligheidsinformatiebladen moeten de nieuwe indelingscriteria en etiketteringsvereisten bevatten conform de CLP-verordening van de Europese Commissie betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 1272/2008/EG (CLP).

Als producenten, importeurs en formuleerders onbelemmerd hun producten op de Europese markt willen blijven brengen, moet zowel de inhoud als het beheer van Veiligheidsinformatiebladen (VIB's) voldoen aan de Europese wetgeving.

Waarom de keuze voor SGS de juiste is

SGS volgt alle wijzigingen in de Veiligheidsinformatiebladen op de voet zodat wij u steeds kunnen ondersteunen bij de naleving van al uw verplichtingen onder REACH en CLP. Onze specialisten hebben in de loop van de afgelopen vijftien jaar unieke VIB-expertise opgebouwd. Hierbij kunnen ze een beroep doen op speciaal voor dit doel ontwikkelde softwaresystemen en omvangrijke databases, aangevuld met recente marktinformatie via de werkgroepen van de Europese Commissie, industriële organen en nationale overheden.

Laat u uitgebreid door SGS informeren over de naleving van de vereisten op het gebied van Veiligheidsinformatiebladen, indelingen en etikettering.

De SGS-beheerprocedures voor Veiligheidsinformatiebladen (VIB's) voldoen volledig aan de bepalingen van de REACH- en CLP-verordeningen.
  • SGS Belgium NV

SGS House - Noorderlaan 87, (RPR Antwerpen BTW BE 0404.882.750),

, 2030,

Antwerp, België

Verwante diensten

Other Services