Contact

Waar bent u naar op zoek?

Toxicologische risicobeoordeling (TRA)

De toxicologische risicobeoordelingen van SGS hebben betrekking op de risico's van blootstelling aan potentieel gevaarlijke stoffen.

Consumenten maken zich vaak zorgen over de giftigheid van in producten toegepaste stoffen en willen daarom zeker weten dat producten niet schadelijk zijn voor hun gezondheid. Bedrijven die dit aspect negeren, krijgen hier vaak spijt van: naast de directe impact op personen, tasten fouten het merkimago en de marktpositie van het bedrijf aan, met winstdaling tot gevolg.

Onze toxicologische beoordelingen brengen eventuele schadelijke gezondheidsrisico's aan het licht (zoals oog-/huidirritatie, overgevoeligheidsreacties) door producten en ingrediënten te toetsen aan beschikbare informatie op basis van in-vitroproeven, dierproeven en epidemiologische gegevens. Doel daarbij is risico's reeds in een vroeg stadium te beperken en incidenten in de toekomst te vermijden. Is er geen informatie over een bepaald ingrediënt beschikbaar, dan kunnen onze laboratoria het product op giftigheid testen om zo te bepalen of het betreffende ingrediënt een significant risico vormt.

Onze adviseurs kunnen u altijd adviseren welke diensten het meest geschikt zijn voor uw bedrijf. Bovendien worden alle nodige beoordelingen en testen uitgevoerd om te voldoen aan de eisen van regelgevende instanties over de hele wereld, zodat u er zeker van kunt zijn dat uw product ook op nieuwe geografische markten geen belemmeringen zal ondervinden.

De toxicologische risicobeoordelingen van SGS hebben betrekking op de risico's van blootstelling aan potentieel gevaarlijke stoffen.

Verwante diensten

Andere diensten

  • SGS Belgium NV

SGS House - Noorderlaan 87, (RPR Antwerpen BTW BE 0404.882.750),

2030,

Antwerp, België