Contact

Waar bent u naar op zoek?

SA 8000-certificering - Maatschappelijk verantwoord ondernemen

SA 8000 is een internationale certificeringsnorm die organisaties stimuleert om sociaal aanvaardbare praktijken op de werkplek te ontwikkelen, te onderhouden en in praktijk te brengen.

Deze norm werd opgesteld in 1989 door de Social Accountability International (SAI), een instantie van de Council on Economic Priorities, en wordt beschouwd als de wereldwijd meest gangbare norm voor werkplekken. Hij kan worden toegepast op elk bedrijf, ongeacht de omvang en waar ook ter wereld.

SA 8000-certificering heeft betrekking op kwesties als dwangarbeid en kinderarbeid, gezondheid en veiligheid op het werk, vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen, discriminatie, disciplinaire praktijken, werktijden, beloning en managementsystemen.

SA 8000 stelt niet alleen normen voor werkplekken, maar onderschrijft ook internationale overeenkomsten, zoals de conventies van de International Labor Organization, de Universele Verklaring van de Mensenrechten en het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Aanvaarding van de SA 8000-certificering betekent dat een organisatie rekening houdt met de maatschappelijke impact van haar activiteiten in aanvulling op de voorwaarden die gelden voor haar werknemers, partners en leveranciers. Deze certificering kan worden toegepast op elk bedrijf, ongeacht de omvang en waar ook ter wereld. Certificering van uw organisatie volgens SA 8000 via een SGS audit, helpt u de sociale verantwoordelijkheid van al uw activiteiten te ontwikkelen en verbeteren. Door deze wereldwijd geaccepteerde werkpleknorm samen met onze auditors in uw organisatie in te voeren, geeft u blijk van uw maatschappelijke verantwoordelijkheid bij het uitbrengen van offertes voor contracten en het uitbreiden van uw organisatie.

Voordelen van SA 8000-certificeringsnorm:

  • geeft blijk van uw inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en het ethisch verantwoord behandelen van uw medewerkers en in overeenstemming met wereldwijde normen
  • verbetert het beheer en de prestaties van uw leveringsketen
  • stelt u in staat de naleving van internationale normen veilig te stellen en het risico van nalatigheid, openbare blootstelling en mogelijke geschillen te beperken
  • ondersteunt uw bedrijfsvisie en het opbouwen en versterken van de loyaliteit van uw medewerkers, klanten en belanghebbenden
  • Hiermee kunt u een adequate sociale verantwoordelijkheid tonen met betrekking tot inschrijvingen voor internationale contracten of plaatselijke uitbreidingen om plaats te maken voor nieuwe bedrijfsactiviteiten

Samenwerking met SGS om deze certificering te realiseren, leidt tot betere processen, een betere benutting van talent, consistente en conforme leveringsketens en duurzamere relaties met klanten, en dus winstgevender en concurrerender opereren.

Laat zien dat uw organisatie ernst maakt met maatschappelijk verantwoord ondernemen door samen met SGS een SA 8000 certificering te realiseren.

  • SGS Belgium NV

SGS House - Noorderlaan 87, (RPR Antwerpen BTW BE 0404.882.750),

, 2030,

Antwerp, België

Verwante diensten

Other Services