Contact

Waar bent u naar op zoek?

Registratiedossier

Een team van gespecialiseerde medewerkers begeleidt u tijdens alle fasen van dit proces, inclusief de benodigde laboratoriumtesten en de voorbereiding van uw REACH-registratiedossier.

SGS kan alle dossiers namens u bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) indienen. Onze experts nemen de technische, wetenschappelijke en administratieve aspecten van het REACH-systeem voor hun rekening.

SGS kan het volgende voor u doen:

  • De beschikbare gegevens verzamelen en nagaan welke gegevens nog ontbreken: ideaal voor informatie-uitwisseling in het Substance Information Exchange Forum (SIEF)
  • De eigenschappen van stoffen vaststellen (d.m.v. fysiochemische, toxicologische en eco-toxicologische analyses)
  • Communiceren met uw toeleveringsketen om blootstellingsscenario's en maatregelen voor de beheersing van risico's te formuleren
  • Het registratiedossier uitwerken

Ontdek hoe de REACH-diensten van SGS u bij uw REACH-registratie en SIEF kunnen helpen.

Met de SGS-diensten voor REACH-registratiedossiers navigeert u moeiteloos door het ingewikkelde REACH-registratieproces.
Met de SGS-diensten voor REACH-registratiedossiers navigeert u moeiteloos door het ingewikkelde REACH-registratieproces.
Met de SGS-diensten voor REACH-registratiedossiers navigeert u moeiteloos door het ingewikkelde REACH-registratieproces.

Verwante diensten

Other Services