Contact

Waar bent u naar op zoek?

REACH-trainingen

Het toepassen van de regels van de REACH-verordening binnen uw bedrijf vereist een goed inzicht in de desbetreffende rollen en verantwoordelijkheden.

Om u hierbij te helpen heeft SGS een reeks REACH-introductietrainingen samengesteld.

Alle fabrikanten, importeurs, distributeurs en downstreamgebruikers van chemische stoffen dienen volledig doordrongen te zijn van de consequenties die REACH voor hun bedrijf en leveranciers heeft. Met onze REACH-expertise en ons netwerk van lokale experts krijgt u een beter inzicht in de voor u geldende regels en voorschriften en kunt u op basis hiervan uw eigen strategie ontwikkelen.

Daarnaast kunnen we op maat gemaakte interne REACH-trainingscursussen voor u verzorgen, variërend van een algemeen overzicht tot een diepgaande behandeling van vraagstukken met betrekking tot de industrie of de toeleveringsketen. Tot slot kan SGS ook REACH-seminars voor uw leveranciersnetwerk verzorgen.

Met onze trainingsoplossingen krijgt uw organisatie een beter begrip van de directe en indirecte eisen onder REACH, en kunt u een strategie opstellen om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen. De deelnemers aan deze trainingen leren bovendien wat de technische en bedrijfsmatige consequenties van deze regelgeving zijn.

Laat SGS uw REACH-trainingen verzorgen zodat u zeker weet dat uw mensen hun taken en verantwoordelijkheden onder deze regelgeving kennen.

Verwante diensten

Other Services