Contact

Waar bent u naar op zoek?

RBA-programma

Onze dienstverlening geeft u houvast bij het nagaan of uw leveranciers volgens de RBA-gedragscode werken en handelen.

Achtergrond van RBA

De RBA – voorheen EICC – is in 2004 opgericht met als doel een gemeenschappelijke gedragscode in te voeren voor de elektronicasector en de ICT-industrie. Ze telt meer dan 110 leden wereldwijd uit verschillende sectoren zoals elektronica, retail, auto en speelgoed en hun leveranciers. Het huidige RBA-certificeringsprotocol (versie 6.0.0) is in 2017 goedgekeurd en sinds 1 februari 2018 van kracht.

De RBA-gedragscode bevat een aantal standaarden die moeten garanderen dat:

 • de werkomstandigheden in de supply chain voor de elektronicasector veilig zijn
 • werknemers respectvol en fatsoenlijk worden behandeld 
 • fabricageprocessen milieuvriendelijk zijn

De gedragscode biedt duidelijke en meetbare voordelen voor fabrieken binnen de supply chain. Denk hierbij aan verhoogde productiviteit en kwaliteit, en minder personeelsverloop, bedrijfsongevallen en ziekteverzuim. Daarnaast kunnen bedrijven op basis van de code hun maatschappelijke verantwoordelijkheid richting de samenleving aantonen bij internationale tenders of uitbreiding van lokale bedrijfsactiviteiten. De gedragscode heeft een breed draagvlak en wordt in de elektronica- en ICT-sector gezien als dé standaard voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Principes van de RBA-gedragscode

De RBA-gedragscode bestaat uit vijf onderdelen met 43 kernprincipes:

 • Arbeid
  • Verbod op gedwongen arbeid
  • Verbod op kinderarbeid
  • Werktijden
  • Verloning
  • Respectvolle behandeling
  • Verbod op discriminatie 
  • Vrijheid van vakvereniging
 • Veiligheid en gezondheid
  • Bedrijfsveiligheid
  • Bedrijfshulpverlening
  • Bedrijfsongevallen en beroepsziekten
  • Bedrijfshygiëne
  • Zwaar fysiek werk
  • Machineveiligheid
  • Recht op medische zorg, voedsel en huisvesting 
  • Communicatie over gezondheid en veiligheid
 • Milieu
  • Milieuvergunningen en -verslaglegging
  • Milieubeschermende maatregelen en beperkt gebruik van natuurlijke hulpbronnen
  • Gevaarlijke stoffen
  • Vaste afvalstoffen
  • Emissies in de atmosfeer
  • Beperkingen m.b.t. bepaalde stoffen
  • Waterbeheer
  • Energieverbruik en emissie van broeikasgassen
 • Ethiek
  • Zakelijke integriteit
  • Geen oneigenlijk voordeel
  • Openbaarmaking van informatie
  • Intellectuele eigendom
  • Eerlijke handelspraktijken, reclamevoering en concurrentie
  • Bescherming van identiteit en bescherming tegen represailles
  • Verantwoord verbruik van mineralen 
  • Privacy 
 • Managementsysteem
  • Betrokkenheid van de onderneming
  • Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van het management
  • Wettelijke verplichtingen en klanteisen
  • Risicobeoordelingen en -beheer
  • Verbeterplannen
  • Trainingen
  • Communicatie
  • Feedback, participatie en klachten van werknemers
  • Audits en evaluaties
  • Procedures voor corrigerende maatregelen
  • Documentatie en administratie 
  • Leveranciersverantwoordelijkheid

Waarom kiezen voor SGS?

SGS is een van de door de RBA erkende certificerende instellingen en is bevoegd om gebruik te maken van de RBA-audittoolkit, alleen in samenwerking met RBA erkende auditoren. Een geslaagde audit van SGS op basis van het RBA auditprogramma leidt uiteindelijk naar de afgifte van een officieel RBA-auditrapport. Een dergelijk rapport draagt bij aan optimale naleving van de gedragscode binnen uw supply chain.

Ontdek hoe de RBA-audits van SGS u en uw leveranciers kunnen helpen deze gedragscode in de praktijk te brengen.

SGS is een van de erkende certificerende instellingen die audits conform de RBA (Responsible Business Alliance) uitvoert.
SGS is een van de erkende certificerende instellingen die audits conform de RBA (Responsible Business Alliance) uitvoert.
SGS is een van de erkende certificerende instellingen die audits conform de RBA (Responsible Business Alliance) uitvoert.
 • SGS Belgium NV

SGS House - Noorderlaan 87, (RPR Antwerpen BTW BE 0404.882.750),

, 2030,

Antwerp, België

Verwante diensten

Andere diensten