Contact

Waar bent u naar op zoek?

Monstername van bodem en sediment

Een milieustudie door de geaccrediteerde deskundigen van SGS voor bodem- en sedimentmonsters helpt u uw milieubeheer te verbeteren.

Bel ons vandaag nog om een oplossing voor schone bodems te vinden en de waarde ervan te behouden, precies op maat voor uw zakelijke behoeften.

Milieureguleringen kunnen eisen dat u verontreinigende stoffen in uw bodem opspoort en hun niveaus kwantificeert. Bodemkwaliteit is van belang doordat verontreinigende stoffen risico's voor de gezondheid van uw personeel en omwonenden kunnen veroorzaken. Saneringskosten kunnen eveneens een ernstige uitwerking hebben op de waarde van uw activiteiten in onroerend goed en extra kosten opleveren bij afgravings- en bouwprojecten. Sedimenten in nabijgelegen rivieren en kanalen moeten eventueel ook beoordeeld worden om zeker te stellen dat uw activiteiten minimale milieuschade opleveren.

Tot onze diensten behoren geaccrediteerd bodemonderzoek en saneringsdeskundigen. We bieden een groot aantal boringen en methodieken aan, speciaal afgestemd op bodemonderzoek en sedimenten op industriële en verontreinigde terreinen. Onze dienstverlening voor de afname van bodem- en sedimentmonsters neemt op locatie monsters als voorbereiding voor gedetailleerde analyses door onze laboratoria. Onze teams bieden een compleet scala onderzoeken op locatie, waaronder:

  • bodemonderzoek, monstername en analyse
  • afvalmonsters en analyse (inclusief sediment, slijk, as en vliegas)
  • locatie-assessments 
  • risicobeoordelingen (volksgezondheid, strooiing en ecotoxicologisch gevaar)
  • due diligence audit (stadium I en stadium II)
  • milieuaudits en effectstudies

De uitkomsten van onze onderzoeken worden gebruikt door onze deskundigen om saneringsplannen op te stellen voor de reiniging van een verontreinigd terrein of ter voorkoming van een verdere verspreiding van de verontreinigende stoffen in de omgeving.

Onze diensten zijn gecertificeerd volgens nationale en internationale kwaliteitsnormen. Dankzij jarenlange ervaring en internationale netwerkcontacten kunnen we u ook op de hoogte houden van de nieuwste wettelijke ontwikkelingen en gezondheids- en veiligheidsreguleringen.

Bel ons team voor het nemen van bodem- en sedimentmonsters.

Een milieustudie door de geaccrediteerde deskundigen van SGS voor bodem- en sedimentmonsters helpt u uw milieubeheer te verbeteren.

Verwante diensten

Andere diensten

  • SGS Belgium NV

, 5032,

Gembloux, België