Contact

Waar bent u naar op zoek?

Mongolië- conformiteitsbeoordelingsprogramma

SGS voert het Mongolische beoordelingsprogramma voor conformiteit uit namens het Mongolische Agentschap voor Standarisatie en Metrologie (Mongolian Agency for Standardization and Metrology (MASM)).

Mongolië importeert 80% van haar consumptiegoederen en 60% van haar voedingsmiddelen. Ter bescherming van consumenten en om ervoor te zorgen dat de goederen voldoen aan de door MASM aangegeven normen dient te worden aangetoond dat producten die vallen onder het conformiteitsbeoordelingsprogramma voldoen aan de eisen met behulp van analyse en controle. Na succesvolle afronding van een beoordeling wordt door SGS een gezamenlijk Certificaat van Conformiteit (CoC) afgegeven namens MASM.

Voor inklaring door de douane dient een geldig conformiteitscertificaat voor de relevante goederen te worden afgegeven.

Dit conformiteitsbeoordelingsprogramma vereenvoudigt internationale handel door ervoor te zorgen dat:

  • Goederen die het land worden ingevoerd voldoen aan de Mongolische standaarden of andere door MASM goedgekeurde normen.
  • Handelsfraude en kwadelijke praktijken worden geminimaliseerd, met name wat namaakproducten betreft.
  • De gezondheid en veiligheid van de gemeenschap wordt beschermd.
  • Voldoende informatie voorhanden is voor accurate douaneclassificatie.
  • Goederen in aanmerking komen voor invoer naar Mongolië.

Door onze uitgebreide ervaring in het beheer van programma's voor conformiteitsbeoordelingen kan SGS efficiënte, veelomvattende oplossingen op maat bieden om exporteurs te assisteren en ervoor te zorgen dat hun verschepingen voldoen aan de Mongolische en erkende internationale eisen.

Met meer dan 1000 laboratoria en kantoren en een aanwezigheid in meer dan 100 landen kunnen we overal ter wereld dienstverleningsprogramma's bieden voor conformiteitsbeoordeling.

  • SGS Trade Facilitation Services (TFS) Global

, 1211,

Geneva, Zwitserland

Verwante diensten

Other Services