Contact

Waar bent u naar op zoek?

Kwaliteitsbeheer voor leveranciers

Deze toeleveringsketen maakt een continue groei door en wordt gekenmerkt door een complexe opbouw. De keten raakt steeds verder geïntegreerd en almaar geavanceerder. Er moeten dan ook processen en risicoanalyses worden ontwikkeld waarmee leveranciers zich beter kunnen profileren en meer verantwoordelijkheid hebben in het geval van productfouten.

Op basis van het SGS-kwaliteitsbeheer voor leveranciers kan de industrie de kwaliteits-, service- en innovatieniveaus verhogen, ervoor zorgen dat de tijdschema's en budgetten niet worden overschreden, en bovendien aan de eisen qua duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid voldoen. Tegelijkertijd kunnen wij helpen bij het terugdringen van risico's, waaronder kwaliteitsgebreken, productieonderbrekingen, grootschalige verstoringen en gemiste leveringen.

Eerstelijns-leveranciers krijgen meer verantwoordelijkheid voor de doorontwikkeling van hun toeleveranciers die doorgaans niet ISO/TS 16949-gecertificeerd zijn. OEM-fabrikanten en leveranciers vinden het vaak lastig om hun Supplier Quality Engineers dusdanig in te zetten dat de strategische problemen van het leveranciersbeheer effectief worden ondervangen. SGS kan u hierbij helpen. Onze experts op het gebied van de automobielsector hebben meer dan voldoende kennis, ervaring en beoordelingsvermogen om u op de lange termijn bij alle belangrijke fasen van het productieproces te begeleiden.

Ons kwaliteitsbeheer voor leveranciers omvat onder andere:

 • Het reageren op crisissituaties en probleemafhandeling
 • Preventie- en risicoanalyses
 • Doorontwikkeling van toeleveranciers
 • Organisatorische ontwikkeling

Production Part Approval Process (PPAP)

Een van onze ondersteunende pijlers richt zich op de PPAP-procedure. Via deze procedure kunnen leveranciers op basis van steekproeven aantonen dat ze alle klantspecifieke eisen hebben begrepen en uitgevoerd. Alle leveranciers moeten aan deze procedure voldoen voordat ze zich met serieproductie en leveringen kunnen bezighouden. Leveranciers die niet voldoen aan de PPAP-procedure kunnen dramatische financiële en imagoschade oplopen. Onze specialisten kunnen u bij de volgende processen ondersteunen:

Reageren op crisissituaties en probleemafhandeling:

 • Inperkingsniveau 1 & 2
 • Tussentijdse processturing en tussentijds procesbeheer:
  • Troubleshooting
  • Levering van materialen
  • Productiekwaliteit en -capaciteit
 • Externe leverancierscontroles en -ondersteuning ter plaatse

Preventie- en risicoanalyses:

 • Systeem- en procescontroles:
  • ISO/TS 16949
  • VDA 6.3 
  • Controles op de procesbeheersingsplannen 
 • APQP-controles en -ondersteuning:
  • FMEA
  • PPAP 
  • Run@rate
  • Procescapaciteit 
 • Sociaal-maatschappelijke controles:
  • Werkomstandigheden
  • Arbeidsverhoudingen 
  • MVO

Doorontwikkeling toeleveranciers:

 • Ondersteuning en toezicht bij PPAP en R@R
 • Materiaal- en vloeistofanalyse
 • Testen van onderdelen
 • Optimalisatie van capaciteit en productiekosten

Organisatorische ontwikkeling:

 • Trainingen voor kwaliteitssystemen:
  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • OHSAS 18001
  • ISO/TS 16949
 • Trainingen voor kwaliteitstools:
  • FMEA
  • PPAP
  • MSA
  • SPC
  • 8D
  • 5S
  • Lean 6 Sigma
 • Begeleiding ter plaatse

Neem vandaag nog contact op met uw plaatselijke SGS-vestiging voor informatie over ons kwaliteitsbeheer voor leveranciers.

Met SGS-kwaliteitsbeheer voor leveranciers is de toeleveringsketen voor de voertuigbranche verzekerd van optimale kwaliteit, prestaties, innovaties en duurzaamheid.
 • SGS Belgium NV

SGS House - Noorderlaan 87, (RPR Antwerpen BTW BE 0404.882.750),

, 2030,

Antwerp, België

Verwante diensten

Other Services