Contact

Waar bent u naar op zoek?

Inspectie en analyse voor ruwe aardolie en raffinagegrondstoffen

SGS-laboratoria verrichten een volledig scala van analyseprocedures voor ruwe aardolie en grondstoffen voor raffinaderijen, blendingfaciliteiten en petrochemische industrieën.

Bepaling van de waarde van raffinagegrondstoffen

De waarde van raffinagegrondstoffen moet op individuele basis bepaald worden, aangezien ruwe aardolie en raffinagegrondstoffen – in tegenstelling tot het eindproduct – op "as is"-basis ingekocht worden. Hoewel typische of algemene gegevens van voorgaande ladingen tot op zekere hoogte een leidraad kunnen zijn, kunnen zich van tijd tot tijd significante afwijkingen voordoen, bijv. wanneer olie uit meerdere velden gemengd wordt, velden uitvallen, raffinageverdeelsleutels veranderen of installaties op een min of meer agressieve manier gebruikt worden.

Raffinagegrondstoffen als vacuümgasolie, LSWR, atmosferisch residu, vacuümresidu, nafta, condensaat, cyclische oliën en vergelijkbare stoffen bieden de geïnformeerde handelaar en raffinaderij-exploitant enorme kansen. Zij houden echter ook significante risico's in die veel verder gaan dan die van goed gedefinieerde eindproducten. SGS biedt de handelaar risicomanagementtools die door geen enkele andere organisatie geëvenaard kunnen worden.

Eenvoudige analyses voor soortelijk gewicht, water- en zwavelgehalte zijn algemeen bekend en aanvaard. Tegenwoordig liggen er echter ook nieuwe uitdagingen in het verschiet zoals de bepaling van lage kwikgehaltes, sporen van schadelijke metalen, zwavelwaterstof en exotische stoffen als antimoon.

Waarom SGS?

Onbevooroordeelde, onafhankelijke analyses zijn van cruciaal belang voor blijvend succes van productie en handel in de olie- en gasindustrie. Met SGS als uw analysepartner kunt u zich concentreren op uw kernactiviteiten en laat u onze experts de analyses uitvoeren op een accurate, efficiënte en volledig onafhankelijke manier.

SGS is een actief lid van veel industriële organisaties, normeringsorganisaties en technische werkgroepen waaronder die binnen ASTM, ISO, CEN, EI (The Energy Institute, voorheen bekend als het Institute of Petroleum) en IFIA. 

De uitvoering van alle inspecties van olie-, gas- en chemicaliënladingen door SGS zal altijd gebaseerd zijn op algemeen geaccepteerde normen en testmethodes in de olie-industrie, de gasindustrie en de petrochemie zoals API MPMS, ASTM, UOP, GOST, EN of IP. Bovendien voldoen zij aan de specificaties die door ISO, CEN of diverse nationale en regionale normeringsorganisaties uitgegeven worden.

Op maat gemaakte of door de klant beschikbaar gestelde analysemethodes worden gebruikt, wanneer contractpartijen meedelen dat deze deel uitmaken van de specificaties.  Indien nodig kunnen wij belanghebbenden assisteren bij de keuze van de meest geschikte normen voor vermelding en/of toepassing om zo tot een acceptabele risicobeheersing te komen binnen een specifieke transactie of reeks transacties. Ons team staat klaar om assistentie te verlenen bij alle aangelegenheden die verband houden met normen, werkwijzen en gebruikte technologieën.

Lees meer over de inspectie en analyse van ruwe aardolie en raffinagegrondstoffen.

Ruwe aardolie en raffinagegrondstoffen worden steeds diverser en worden op steeds innovatievere manieren gebruikt. Dit heeft tot gevolg dat kwaliteitscontrole, kwaliteitsborging, verliesbeheersing en de naleving van contract-, milieu- en handelsrecht voor alle belanghebbenden in de waardeketen steeds belangrijker worden met het oog op het waardebehoud.
  • SGS Belgium NV

SGS House - Noorderlaan 87, (RPR Antwerpen BTW BE 0404.882.750),

, 2030,

Antwerp, België

Verwante diensten

Other Services