Contact

Waar bent u naar op zoek?

Informatie en voorlichting over wettelijke verplichte keuringen en inspecties

Mensen reageren op verschillende manieren op veranderingen, maar over het algemeen zullen zij positiever reageren, naarmate zij meer informatie krijgen over het waarom van de veranderingen en welke gevolgen die voor hen zullen hebben. Dat is de reden waarom wij specifieke diensten rondom informatie en educatie van verkeersveiligheid aanbieden.

In de meeste gevallen zal een publieke informatiecampagne gebruik maken van de gangbare media: speciale websites, kranten en tijdschriften, posters, radio, TV, direct mail en informatiesessies in onze locaties. De concreet geselecteerde media zijn echter afhankelijk van de vraag wat er bereikt moet worden en welke doelgroepen bereikt moeten worden. De creatieve aspecten en de boodschap die in de campagne besloten ligt, zullen getoetst en naar behoefte aangepast worden, voordat de doelgroepen ermee geconfronteerd worden. Wanneer uw campagne uw bedrijfsidentiteit moet weerspiegelen en specifiek design noodzakelijk is, kunnen wij deze aspecten ook voor u ontwikkelen.

Wij hebben een speciaal team dat gedurende de hele campagne ter beschikking zal staan om vragen uit het publiek te beantwoorden. Wij zullen ook contact onderhouden met en verslag uitbrengen aan de relevante instanties in de vorm van kwantitatieve en kwalitatieve data.

De hoofddoelstelling van de communicatiecampagne zal de voorlichting van het publiek over het belang van veilige, schone voertuigen en correct gedrag van chauffeurs voor de verkeersveiligheid zijn - wij brengen geregeld verslag aan u uit zodat u exact weet hoe de campagne verloopt.

Door de ruime ervaring in keurings- en testprogramma's voor voertuigen en chauffeurs is SGS perfect in staat om u te assisteren bij de voorlichting van het publiek, wanneer u keurings- of testprogramma's voor voertuigen of chauffeurs wijzigt of introduceert.

Verwante diensten

Other Services